سومین مجمع عمومی شورای عالی نمایندگان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان برگزار شد

سومین مجمع عمومی شورای عالی نمایندگان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با اشتراک 305 تن از اعضای این شورا، محترم اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت و محترم داکتر حبیب الرحمان ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات روز دوشنبه مورخ 25 سنبله 1398 در هوتل افغانستان نوین کابل برگزار شد.

به اساس قانون و اساسنامه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، شورای عالی نمایندگان بالاترین مرجع تصمیم گیری در اتاق می باشد. اعضای شورای عالی نمایندگان متشکل از تمام اعضای هیات مدیره 23 اتاق ولایتی و دو ولسوالی می باشند که به اساس انتخابات آزاد، مستقیم و شفاف برای مدت 3 سال انتخاب می شوند.

محترم الحاج خانجان الکوزی به نمایندگی از هییت محترم مدیره ی دومین شورایعالی نمایندگان اتاق تشریف آوری اعضای سومین شورایعالی نمایندگان و مهمانان را خیر مقدم گفته و از رهبری وزارت صنعت و تجارت، کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر همکاری شان در جهت برگزاری سومین انتخابات اتاق در ۲۳ ولایت و ۲ ولسوالی اظهار سپاس و امتنان نمود. وی از شرکت گسترده اعضای سکتور خصوصی در سومین دور انتخابات ابراز خرسندی کرده و از کارکردهای مثبت و دستاورد های خوب اتاق در مرکز و ولایات یادآور شد.

محترم اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت، برگزاری موفقانه سومین دور انتخابات سراسری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و تشکیل سومین مجمع عمومی شورای عالی نمایندگان را تبریک گفته و روی برنامه انجام شده و روی دست در این وزارت صحبت نموده و از آنجمله ایجاد اصلاحات در پروسیجرها، حمایت از رشد سکتور صنعت و همچنان رشد تجارت و تبدیل نمودن افغانستان از یک کشور وارداتی به صادراتی یادآور شد.

محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، ضمن ابراز خرسندی از پایان انتخابات موفق و شفاف در 23 اتاق ولایتی و دو ولسوالی که از میان ۴۰۲ تن کاندیدا ۳۰۵ تن به مجمع عمومی راه یافتند، کارکرد های اتاق را در میان دو جلسه عمومی شورایعالی اتاق طی پریرینتیشن معلوماتی ترتیب به تفصیل تشریح نمود.

در این مجمع عمومی، ضمن اینکه به تمامی اعضای شورای عالی از سوی رهبری اتاق تصدیقنامه تقدیم گردید، به آقایان اجمل احمدی و داکتر حبیب الرحمان ننگ به خاطر همکاری های خوب شان در راستای تدویر انتخابات و همچنان عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق به پاس خدمات بی شایبه و چندین ساله وی در اتاق، با اهدای نشان عالی سکتور خصوصی تقدیر به عمل آمد.

سپس در بخش دوم این اجلاس بالای طرح پیشنهادی اساسنامه اتاق مبنی بر تعدیل آن از سوی اعضای شورای عالی بحث همه جانبه صورت گرفته و با ایجاد تغییراتی مورد تصویب گرفت .

در روز دوم این اجلاس مورخ ۲۶ سنبله، انتخابات هیئت مدیره تحت نظارت مستقیم کمیسیون مستقل انتخابات برگزار خواهد شد که از میان ۴۸ تن کاندیدا ۲۱تن به حیث اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و از میان ۶ تن کاندیدای هییت نظار ۵ تن منحیث اعضای هییت نظار اتاق انتخاب خواهند شد."

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Delight Sign

Dynamic Vision

New Sadi

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Afghan Builders Consortium

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

VICC

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1398


سروى کاروبار - میزان 1397