معرفی (برند کوچی) به شرکت های تجاری و تولیدی

شرکت «نیکسز» یکی از شرکت های تجاری بین المللی که در عرصه رشد و توسعۀ صنایع افغانستان فعالیت دارد، برای نخستین بار محصولات دستباف و تولیدات افغانی را به اسم تجاری (برند کوچی) به بازار های جهان عرضه می کند.

 

این موضوع طی نشستی که با اشتراک محترم شفیق الله عطایی معاون پالیسی و تخنیکی ریاست هیئت عامل اتاق، محترم عبدالقیوم معین رئیس عمومی شرکت نیکسز، آمرین شعبات عضویت ها، انکشاف صادرات و سرمایه گذاری اتاق و تعدادی از تاجران و سرمایه گذاران به روز چهارشنبه مورخ 16 سرطان 1398 در سالون کنفرانس های اتاق برگزار شد، تشریح گردیده و معلومات همه جانبه ارائه شد.

محترم عطایی، ضمن اظهار خوش آمدید به اعضای اشتراک کننده این نشست، طرح (برند کوچی) از سوی شرکت نیکسز برای تولیدات و محصولات افغانی را یک اقدام خوب و ایدۀ خلاقانه برای معرفی تولیدات کشور در بازار های جهان و توسعۀ صادرات افغانستان خوانده و حمایت اتاق را از همچو یک اقدام ابراز داشت. وی افزود: کاربرد این برند کمک خواهد کرد تا محصولات و تولیدات افغانستان در بازار های جهان با مارک و اسم کشور معرفی گردیده و به فروش برسند. آقای عطایی از سایر شرکت های صادراتی و تولیدی خواست تا در صادرات محصولات خود از برند های خاص تجاری به هدف توسعۀ تجارت شان استفاده کنند.

محترم عبدالقیوم معین، در مورد سابقه فعالیت تجاری شرکت نیکسز معلومات همه جانبه ارائه کرده و هدف از این اقدام خویش را معرفی تولیدات افغانی با مارک و مشخصات کشور و افزایش قیمت این کالاها در بازار های خارجی نامید. وی یکی از مشکلات کالاهای صادراتی افغانستان در مارکیت های جهان را نداشتن اسم و مشخصات تجاری آن، عنوان کرد.