هفتۀ جهانی زن و نمایشگاه کار و تحصیل، با تقدیر از زنان برتر کشور پایان یافت

«هفته جهانی زن و نمایشگاه کار و تحصیل» که توسط مرکز انکشاف تجارت و کاروبار افغانستان (صیام بزنس) و اتاق تجارت و صنایع افغانستان با همکاری وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی، اداره آسان خدمت، معینیت جوانان و اتحادیه پوهنتون های خصوصی افغانستان، به مدت چهار روز (14 – 17حوت) در هوتل انترکانتیننتال کابل برگزار گردید، با تقدیر از زنان برتر کشور، پایان یافت.

در این نمایشگاه که ده ها شرکت و نهاد مختلف سکتور خصوصی، خدمات و تولیدات شان را به نمایش گذاشتند و هزاران بیننده از آن دیدن نمودند، روز سه شنبه مورخ 14 حوت که توسط مقامات عالیرتبه حکومتی، معاون صنعتی هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان و نمایندگان نهادی مختلف داخلی و خارجی، افتتاح گردید.

در روز دوم نمایشگاه مورخ15حوت، اداره آسان خدمت وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی، ویب سایت برنامه «آسان وظیفه» را توسط محترم شهزاده آریوبی وزیر این وزارت در این نمایشگاه افتتاح نمود تا کسانی که متقاضیان کار در ادارات دولتی و غیر دولتی هستند با استفاده از این سیستم به اعلانات کاریابی دسترسی پیدا کرده و خود را ثبت نام نمایند.

روز سوم مورخ 16 حوت، یکی از زنان فعال کشور که (Award) زن برتر را از سوی اعضای هیئت ژوری دریافت نمود، محترمه سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر بود که این جایزه توسط محترم کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، محترم الحاج احمد ‌توفیق داوری معاون مالی و اداری هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان و سایر اعضای هیئت ژوری به وی اهداء گردید.

در محفلی که به مناسبت تقدیر از زنان برتر در روز اخیر نمایشگاه با اشتراک محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره و محترم الحاج احمد ‌توفیق داوری معاون مالی و اداری هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، محترم داکتر کمال سادات معین جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ، محترمه نبیله مصلح معین وزارت امور زنان و تعدادی از معینان وزارت خانه های دیگر در سالون کندهار هوتل انترکانتیننتال کابل برگزار گردید، بعد از سخنرانی مقامات اشتراک کننده پیرامون نقش زنان در تحولات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور، برای آنعده از زنان برتر کشور که در این راستا طی یک سال اخیر نقش ایفاء نموده اند، با اهدای (Award) تقدیر به عمل آمد.