فرا رسیدن فصل میوه تازه و سبزیجات کشور و مشکل صادرات با پاکستان

موضوع صادرات و ترانزیت با پاکستان از مشکلات مهم و جنجال برانگیزیست که همه ساله فرا راه تجارت افغانستان قرار گرفته است و به خصوص زمانیکه فصل میوه جات تازه و سبزیجات کشور فرا می رسد، حکومت پاکستان کوشش می کند تا تحت عناوین مختلف مانع صادرات محصولات افغانی به کشورش گردیده و به این ترتیب ضربۀ سنگین اقتصادی را به تاجران، دهاقین و مردم ما وارد سازد.

این موضوع  در کنفرانس مطبوعاتی که به روز دوشنبه، 27 حمل 1397 با اشتراک محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره و محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، رؤسای اتحادیه ها و تعداد کثیری از  صادرکنندگان و تاجران میوه تازه و سبزیجات در سالون کنفرانس های اتاق برگزار شد، با رسانه های ملی و بین المللی شریک گردید.

محترم الکوزی در رابطه به مشکل ایجاد شده از جانب پاکستان گفت: «اگر دولت افغانستان نتواند طی مدت یکماه به مشکل صادرات با پاکستان و شرایطی که از سوی آنکشور وضع گردیده است رسیدگی لازم کند، ما باور داریم که صادرات ما با پاکستان کاملاً متوقف گردیده و به این ترتیب از یکطرف به تجار و سرمایه گذار ما و از سوی دیگر به باغداران و دهقانان ما ضربۀ شدید اقتصادی وارد خواهد شد. »

آقای الکوزی افزود: از «مجموع یک میلیون و 200 تن صادرات کشور، 872 هزار تن آنرا صادرات به پاکستان تشکیل می دهد که قسمت عمدۀ آن میوه تازه و سبزیجات می باشند. در این میان دو مشکل اساسی وجود دارد که یکی مشکل انتقال و ترانزیت بوده و دیگری موضع کنترول کیفیت و استندرد است.» وی مشکل ایجاد شده از سوی شعبه قرنطین پاکستان و ارائه تست یا آزمایش (پی آر ای) را در رابطه به اقلام صادراتی افغانستان ناممکن خوانده خواهان حل این مشکل از سوی دولتین دو کشور گردید. زیرا به قول محترم الکوزی ارائه این تست نه تنها از جانب افغانستان، بلکه از جانب پاکستان و حتا کشورهای منطقه نیز ناممکن است و باید طبق تعامل گذشته اسناد قرنطین قبلی مورد اعتبار قرار گیرد. در غیر آن باید با محصولات وارداتی از پاکستان نیز شرایط مشابه وضع گردد.

محترم مومند، شرایط وضع شده از سوی حکومت پاکستان در مورد محصولات صادراتی افغانستان را ناشی از برخورد سیاسی آنکشور به مسایل اقتصادی خوانده و از حکومت افغانستان خواست تا مشکل ایجاد شده را از راه تفاهم و مذاکره با حکومت پاکستان حل کند. در صورتیکه حکومت پاکستان حاضر به حل این مشکل نگردد، باید عمل بالمثل صورت گرفته و بالای محصولات پاکستانی نیز شرایط مشابه عملی گردد.

با آنکه صادرات افغانستان به مقایسه واردات آن ناچیز بوده و آمار تجارت ما همه سالانه سیر نزولی را می پیماید، اما در صورتیکه به مشکلات موجود رسیدگی نشود، تجارت میان دو کشور شاهد کاهش هر چه بیشتر مبادلات تجارتی در آینده نیز خواهد بود. چنانچه طی سال 1395 مجموع واردات افغانستان از پاکستان حدود 1.2 میلیارد دالر و صادرت به آنکشور 283 میلیون دالر بوده است که  در سال 1396 صادرات ما با پاکستان 263 میلیون دالر و واردات از آنکشور پایینتر از سال قبل را نشان می دهد.

یکی از مشکلاتی که سال گذشته صادرات ما را با چالش بزرگی مواجه ساخت وضع نمودن شرایط سخت و ناممکن توسط دولت پاکستان بالای شمار زیادی از اقلام صادراتی افغانستان بود که از آنجمله وضع نمودن سرتیفکیت استندرد مطابق معیار های جهانی توسط آنکشور آنهم در شرایطی که فصل میوه تازه فرا رسیده بود باعث توقف و ضربه اقتصادی بزرگ به تاجران افغان گردید. در حالیکه محصولات پاکستانی بدون رعایت شرایط فوق الذکر به افغانستان صادر می گردند.

اتاق تجارت و صنایع افغانستان به نمایندگی از سکتور خصوصی کشور از دولت افغانستان می خواهد تا در رابطه موضوعات فوق الذکر توجه جدی کرده و در جهت بیرون رفت آن تلاش لازم را به خرج دهد. هرگاه دولت پاکستان نخواهد از اعمال شرایط دشوار و ناممکن بالای محصولات صادراتی کشور دست بردارد، دولت افغانستان نیز در مقابل کالاهای پاکستانی عمل بالمثل انجام داده و شرایط مشابه را وضع نماید.