سفر هیئت تجاری ترکیه، فرصتی برای گسترش روابط اقتصادی با افغانستان

اتاق تجارت و صنایع افغانستان کنفرانس تواصل تجارتی افغان – ترک را با اشتراک اعضای سکتور خصوصی دو کشور به روز یکشنبه، 26 حمل 1397در هوتل کابل ستار برگزار نمود. در این کنفرانس، محترم فاتح متین معین وزارت اقتصاد کشور ترکیه و سلیمان جليو رئیس شورای تاجران ترکیه و هیئت 25 نفری تجاری آنکشور، هيئت رهبرى اتاق، هيئت رهبرى اتاق كابل، رهبری ىشوراى عالی صنایع و سرمایه گذاری و جمع کثیری از اعضای سکتور خصوصی کشور اشتراک ورزیده بودند.

محترم يونس مومند معاون تجارتى هيئت مديره اتاق ضمن اظهار خوش آمدید، از علاقمندی سرمایه گذاران افغان روی سرمایه گذاری های مشترک با سکتور خصوصی ترکیه یادآوری کرده و مشخصاً سکتور های معادن، ساختمان و صحت را از مواردی خواند که می تواند روی سرمایه گذاری صورت گیرد.

محترم عتیق الله نصرت رييس عامل اتاق، نقش نشست های مشترک تجاری میان افغانستان و ترکیه را در تقویت روابط تجاری و سرمایه گذاری مهم و ارزنده خوانده و از فرصت های فراوان سرمایه گذاری در سکتور های مختلف یادآوری کرد. وی زمینه سرمایه گذاری ترکها در افغانستان را که دارای مشترکات زیادی نیز بوده، مساعد دانست.

آقای نصرت از فرصت های موجود در بخش های ساختمان و معادن یادآور شده و تکمیل نقشه راه و تعدیلاتی در قانون معادن را جهت تشویق سرمایه گذاران مهم خواند. ایشان افغانستان را عمدتاً کشور زراعتی توصیف کرد که سرمایه گذاران ترکی با ظرفیت بالای شان می توانند به شکل مشترک و مستقل در بخش های پروسس و بسته بندی سرمایه گذاری های معین نمایند. رئیس هیئت عامل اتاق، از ظرفیت موجود در بخش تولید انرژی آبی( حدود 23 هزار میگاوات) و همچنان انرژی آفتابی با ظرفیت 120 هزار میگاوات که قرارداد خرید انرژی مذکور از سوی دولت قبل از آغار سرمایه گذاری صورت خواهد گرفت، تذکر به عمل آورد. وی سرمایه گذاری در سکتور صحت را از نیازمندی های مهم کشور عنوان کرد.

آقای نصرت از تسهیلاتی که دولت در عرصه سرمایه گذاری، تعدیل در قوانین، صدور ویزه و جواز، گسترش پارکهای صنعتی و پالیسی های تشویقی برای سرمایه گذاران ایجاد نموده است، یادآوری کرده و با در نظرداشت مناسبات خوب با ترکیه میزان تجارت میان دوکشور را ناچیز خواند. وی اظهار امیدواری کرد که کشور ما در آینده خصوصاً بعد از گشایش دهلیز هوایی در ماه آینده، شاهد تجارت در حد بالای باشد.

محترم نصرت یکسلسله پیشنهاداتی را نیز در جهت تقویت تجارت از جمله: ترجیجات گمرکی برای اقلام صادراتی افغانستان، تسهیلات گمرکی و صدور ویزه برای تجار افغان، ایجاد مرگز خدمات تجارتی برای محصولات افغانی در ترکیه تدویر کنفرانس ها و نمایشگاه های مشترک تجارتی، ارائه داشت.

محترم آذرخش حافظی، با اشاره به روابط دیرینه تاریخی و مشترکات دینی و مذهبی از حمایت قوی هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع ترکیه در قسمت انتخاب ایشان به حیث رئیس اتاق ایکو ابراز سپاس و امتنان نمود. وی از نیاز سرمایه گذاری های بزرگ در افغانستان به خصوص در بخش بدیل واردات باسرمایه گذاری حدود 50 میلیارد دالر، برای خودکفایی و صادرات انرژی با سرمایه گذاری 75 میلیارد دالر و به همین ترتیب در بخش عصری سازی زراعت یادآوری کرد.

محترم فاتح متین، از مشترکات فرهنگی دینی و رسوم و مناسبات خوب ترکیه با افغانستان یاد کرده و هدف از سفر هیئت ترکی را سهیم شدن در رشد اقتصاد و تجارت افغانستان عنوان نمود. ایشان سفر چند روز قبل صدر اعظم ترکیه را در جهت گسترش روابط اقتصادی و تجارتی میان دو کشور مهم خوانده و از تشکیل کمیسیون مختلط اقتصادی در ماه می سال روان میلادی که در آن رئیس اجرائیه حکومت افغانستان نیز اشتراک خواهد ورزید، یادآور شد. آقای متین موقعیت جغرافیای افغانستان را در منطقه مهم خوانده و از همکاری بی دریغ کشور ترکیه در راستای تأمین صلح و رشد اقتصادی افغانستان نیز اطمینان داد. وی از آمادگی سکتور خصوصی ترکیه جهت سرمایه گذاری های مشترک در بخش های معادن، تولیدات مواد خام، زراعت، تولید انرژی برق، صحت و توسعه تجارت، اطمینان داد.

کشور ترکیه که سابقه و روابط نیک دوستی با افغانستان دارد، با حضور جامعه جهانی به خصوص بعد از سال 2001 به کمک های خود در بخش های اقتصادی و امنیتی را افزایش داده است و در صدد تحکیم هرچه بیشتر مناسبات میان دو کشور می باشد. مجموع تجارت سالانه میان افغانستان و ترکیه در حدود 110 میلیون دالر بوده که از آنجمله 33 میلیون دالر را صادرات به ترکیه تشکیل می دهد.

در خاتمه محترم الکوزی، تشریف آوری مهمانان ترک را خیر مقدم گفته و ضمن یادآوری از فرصت های موجود در افغانستان، خواهان همکاری های بیشتر به منظور توسعه روابط اقتصادی میان سرمایه گذاران ترک و افغان گردید. آقای الکوزی یکی از گزینه های خوب را در گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی میان دو کشور، کار مشخص و عملی در راستای تطبیق پروژۀ راه لاجورد دانست که به گفته وی «این پروژه که می تواند کشور ترکیه را با افغانستان و چین از راه زمین وصل کند و مورد حمایت رهبران دولتین نیز قرار دارد.»