نشست سه جانبه برنامه کشوری کار شایسته در کابل برگزار شد

برنامه کشوری کارشایسته، نشست سه جانبه خود را با اشتراک شرکای کاری (اتاق تجارت و صنایع افغانستان به عنوان نماینده سکتور خصوصی و کارفرمایان، وزارت کار و امور اجتماعی به حیث نماینده دولت و اتحاديه كارگران و سازمان بين المللى کار) با حضورداشت، محترم فیض الله ذکی وزیر کار و امور اجتماعی، محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق، خانم توموكو نيشيموتو معاون سازمان بين المللى كار (ILO)و محترم خالق منظور نماینده آن سازمان در افغانستان، محترم معروف قادری رئیس اتحادیه ملی کارکنان و نمایندگان بخش های مختلف اجتماعی در مقر وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین برگزار نمود.

آقای فیض الله ذگی، ضمن اظهار خوش آمدید به مهمانان، نشست فعلی را سومین دیدار با معاون سازمان بين المللى كار نامید و این نشست ها را در جهت نهایی سازی و تصویب برنامه کشوری کارشایسته خیلی مهم و مؤثر توصیف کرد. وی کار را به عنوان مهمترین نیاز مردم افغانستان خوانده و عرضه خدمات، مدیریت و سازماندهی کار را به عهده این سه نهاد دانست.

محترم عتیق الله نصرت، برنامه کشوری کارشایسته را برای کار فرمایان و سکتور خصوصی حایز اهمیت خوانده گفت: «اتاق تجارت و صنایع افغانستان به نمایندگی از کارفرما همیشه سعی ورزیده تا سهم خود را به صورت همه جانبه ایفا نماید. گرچه در گذشته نقش اتاق بیشتر تشریفاتی بوده و در همچو برنامه هایی که روی تدوین برنامه انکشافی و جامع آن باید توجه صورت می گرفت، در آنزمان توجه چندانی نشده که البته بنا به هماهنگی ضعیف دیگر شرکای کاری با سکتور خصوصی، ما نتوانستیم دستاورد هایی را در تطبیق برنامه قبلی داشته باشیم.»

اقای نصرت افزود: «به خاطر غنامندی هرچه بیشتر برنامه پیش رو، صحبت های سه جانبه از جمله با سازمان بین المللی کار داشتیم و قرار است با همکاری این سازمان کنفرانس یک روزه کارفرمایان را که حدود 200 تن از پنج زون کشور اشتراک خواهند ورزید به خاطر شناسایی اولویت ها و نیازمندی های سکتور کارفرمایان به تاریخ 26 دسمبر در کابل برگزار نماییم.» وی از وزیر کار و رئیس اتحادیه کارکنان دعوت نمود تا در این کنفراس به نمایندگی از دولت، کارگران و رهبری (ILO) اشتراک نمایند.

رئیس هیئت عامل اتاق، از وزارت کار و امور و اجتماعی به عنوان ارگان پالیسی ساز و نظارت کننده یاد کرد و نقش کارفرمایان و سایر وزارت خانه های سکتوری را در ایجاد جای کار مهم دانست که با درنظرداشت تعهدات به کنوانسیون های جهانی باید عمل صورت گیرد. ایشان از سکتور خصوصی به حیث بیشترین ایجاد کننده شغل و جای کار نام برد و به قول آقای نصرت، «سکتور خصوصی به یک سلسله حمایت های دولت نیز نیاز دارد تا بتواند کار شایسته را به نیازمندان ایجاد کند که آن عبارت از بستر سازی محیط مناسب (مانند زمین، برق، قرضه های سهل، تأمین امنیت وغیره) برای سرمایه گذاری و تجارت در کشور می باشد.»

آقای نصرت از پیشنهادات جدید اتاق جهت ایجاد جای کار در کنار 11 الویت پیشنهادی قبلی از جمله، (1- ایجاد اداره مستقل مهارت های مسلکی جهت ساده، موثر سازی و هماهنگی تلاشهای موازی، ساختن استندردهای ضروری و نصاب های درسی با در نظرداشت نیازمندی های مارکیت؛ 2- ایجاد مرکز معلومات ملی دیجیتلی کار جهت مشخص ساختن نیازمندی سکتور خصوصی در بخش بازار کار و ارائه ارقام دقیق بیکاری؛3 – نقش سکتور خصوصی در انکشاف اقتصادی کشور باسرمایه گذاری ها تحت شرایط مشارکت عامه و خصوصی؛ 4- راه اندازی برنامه ملی ظرفیت سازی به شکل کوتاه مدت و میان مدت با کمک جامعه جهانی.) نیز یادآوری کرد.

قابل ذکر است، برنامه کشوری کار شایسته دارای یک تعداد پی آمدهای کلیدی شامل موضوعات چون ارتقای ظرفیت در عرصه تولید و تحلیل معلومات بازار کار، فرصت های بیشتر آموزشی و کاریابی برای زنان و مردان، محیط سازگار برای انکشاف تشبثات کوچک، توانمندی سازی اقتصادی گروپ های آسیب پذیر مخصوصاً زنان، جوانان، نظامیان اسبق، مهاجرین عودت کننده و افراد دارای معلولیت می باشد.