رئیس هیئت عامل اتاق با وزیر ترانسپورت ملاقات نمود

محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت وصنایع افغانستان، روز شنبه مورخ 6 عقرب 1396  با محترم حمید الله طهماسی سرپرست وزارت ترانسپورت ملاقات نمود. این ملاقات که در دفتر کاری سرپرست وزارت ترانسپورت برگزار شد، محترم نصرت از فعالیت و برنامه های جدیدی که رهبری وزارت ترانسپورت روی دست گرفته است، ابراز خرسندی و قدردانی نموده و متعاقباً معلومات مختصری پیرامون دستاوردها و فعالیت های سیستم تیر در کشور را از بدو فعالیت تا حال ارائه نموده و دستاوردها و فعالیت های عمده اتاق منحیث موسسه ضامن در این زمینه را برجسته ساختند.

آقای نصرت افزود: «سیستم تیر یگانه سیستم ترانزیتی بین المللی است که شدیداً حقوق گمرکی اموال صادراتی، وارداتی و ترانزیتی را نزد گمرک ضمانت می نماید. با تطبیق سیستم تیر گمرکات افغانستان می تواند حقوق گمرکی را به صورت دقیق از اموالی وارداتی تحصیل نماید. با استفاده از روشی که در این سیستم به کار گرفته شده است آنعده از شرکت های ترانسپورتی که اموال را انتقال میدهند، مکلف اند به خاطر رفع مسئولیت های شان اموال را هم به صورت الکترونیکی از قبل و هم به صورت عادی با استفاده از  اسناد دست داشته "کارنت تیر" به گمرکات مبداء ، بین راهی و مقصد اظهار نمایند که خود باعث جلوگیری از تخلف گمرکی می گردد.»

محترم عتیق الله نصرت علاوه نمود: «از زمان فعال سازی مجدد سیستم تیر در کشور تا حالا بیشتر از 1700 محموله تحت کارنه تیر وارد کشور گردیده و به تعداد 26 کارنه تیر از جانب اتاق تجارت و صنایع صادر شده که مقصد نهایی به کشور های تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان و ایران بوده است. در این مدت زمان ده شرکت ترانسپورتی در اتاق تجارت وصنایع افغانستان تحت سیستم TIR ثبت و راجستر گردیده که منجمله شرکت های انکا، فیصل میرزکوال و آسیا بلخ چابهار تمام کارهای شان را تکمیل نموده و شرکت فیصل میرزکوال عملاً تحت سیستم تیر فعالیت می نماید.»

همچنان آقای نصرت به برگزاری ورکشاپ های ارتقای ظرفیت برای کارمندان گمرکات و شرکت های ترانسپورتی از  جانب اتاق اشاره نموده بیان داشت که اتاق منحیث موسسۀ ضامن آماده هر نوع همکاری در این زمینه با سایر نهاد های ذیدخل می باشد.

رئیس هیئت عامل اتاق از برنامه های پیش روی اتاق  منجمله ارسال تعدادی از دریوران افغان جهت فراگیری آموزش های فنی و تخنیکی به موسسۀ ضامن کشور تاجکستان ABBAT یادآور شده و از تعهد کامل اتاق برای همکاری با سایر نهاد ها و همچنان جا افتادن این سیستم در کشور یاد آور شدد.

در اخیر محترم نصرت، عدم تصویب مقرره TIR ،  عدم موجودیت موافقتنامه های دوجانبه و چند جانبه ترانسپورتی با کشور های عضو کنوانسیون تیر، مشکلات دریافت رود پاس و ویزه  و عدم آگاهی کافی از سیستم تیر در سکتور عامه و خصوصی را منحیث چالش های عمده فراروی سیستم تیر در کشور دانسته و خواهان اقدامات جدی از جانب نهاد های ذیدخل در این زمینه شدند.

در مقابل محترم حمید الله طهماسی سرپرست وزارت ترانسپورت ضمن اظهار خوش آمدید به هیئت عامل اتاق، از تعهد و همکاری همه جانبه وزارت ترانسپورت خبر داده و تاکید داشت که رهبری جدیدی وزارت ترانسپورت متعهد به فراهم سازی سهولت های همه جانبه در  سکتور ترانسپورت کشور بوده و از کارها و برنامه های آینده وزارت ترانسپورت منجمله ارسال مسوده قانون ترانسپورت و همچنان مقرره TIR به وزارت محترم عدلیه، آمادگی ها جهت عقد موافقتنامه های ترانسپورتی با کشور های آسیای مرکزی و استندرد سازی سکتور ترانسپورت از لحاظ فنی و تخنیکی را از اولویت های عمده این وزارت بیان داشت.