نشست هیئت رهبری اتاق تجارت وصنایع افغانستان با مسئولین اتاق اندونیزیا

هیئت تجاری افغانستان که تحت رهبری محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیره و محترم الحاج خیرالدین مایل عضو هیئت مدیره اتاق تجارت وصنایع افغانستان جهت اشتراک در سی ودومین نمایشگاه بین المللی اندونیزیا به تاریخ 18 میزان 1396 عازم آنکشور گردیده بود، در حاشیه این نمایشگاه به تاریخ 20میزان سالجاری با مسؤلین اتاق اندونیزیا ملاقات و روی موضوعات مورد علاقه بحث و تبادل نظر نمودند.

در این نشست که در مقر اتاق تجارت و صنایع اندونیزیا صورت گرفت، به نمایندگی سکتور خصوصی افغانستان محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیره و محترم الحاج خیرالدین مایل عضو هیئت مدیره اتاق، محترمه رویا رحمانی سفیر افغانستان مقیم اندونیزیا و شماری از تجار مطرح کشور و از جانب اندونیزیا محترم مفتی همکا حسن معاون اتاق تجارت و صنایع اندونیزیا، محترم عارف رحمن سفیر اندونیزیا مقیم کابل، مسئولین بورد سرمایه گزاری اندونیزیا، رئیس اتحادیه ترانسپورت، رؤسای کمپنی های مختلف، رئیس بانک اسلامی در اندونیزیا و تعدادی از تجار برجسته کشور اندونیزیا اشتراک نموده بودند.

در ابتدا طبق آجندای برنامه، صحبت روی تعدیل مواد تفاهمنامه بین دو اتاق که در سال 2014 به امضاء رسیده بود اغاز گردید.

محترم مومند در مورد ضرورت تعدیل مواد این تفاهمنامه گفت: «به منظور گسترش روابط تجارتی و اقتصادی و حل مشکلات تجار دو کشور ضرورت است تا موارد واضح در تفاهمنامه جدید گنجانیده شود.»

آقای مومند از خدمات به شائبه عارف رحمان سفیر کبیر اندونیزیا مقیم کابل در راستای تشویق سرمایه گذاران اندونیزیائی به افغانستان و مهیا کردن زمینه اشتراک تجار افغان در 32 مین نمایشگاه بین المللی اندونیزیا و دومین کنفرانس تواصل تجارتی افغانستان – اندونیزیا و همچنان ازسعی و تلاش محترمه رویا رحمانی سفیر افغانستان مقیم اندونیزیا به منظور تحکیم روابط تجارتی دو کشور ابراز سپاس و امتنان نمود. وی با اشاره به مشکلات تجار افغان از قبیل صدور ویزه کوتاه مدت، مصارف گزاف ترانسپورت، انتقال پول و تبادل ارقام و معلومات تجارتی صحبت نموده افزود: «ما ضرورت داریم تا شرایط تجارت را برای تجار خویش مساعد سازیم.» در ضمن برای بیرون رفت از معضلات پیشنهاد نمود تا در بخش های ذیل بازنگری صورت گیرد: تسهیلات ویزه طویل المدت، تسریع روند انتقالات پول، تعرفه ترجیحی به تولیدات افغانستان، معرفی اشخاص ارتباطی به منظور تبادل معلومات تجارتی، صدور اجازه به کمپنی های بزرگ ترانسپورتی افغانی در کشور اندونیزیا و مهمتر از همه ایجاد شورای مشترک افغانستان - اندونیزیا.

متعاقباَ معاون اتاق تجارت و صنایع اندونیزیا ضمن اظهار تشکر از همکاری های خوب اتاق افغانستان، وعده سپرد تا جهت ایجاد تسهیلات لازم به تجار دو کشور که نیازمند راهبرد مشترک می باشد روی تفاهمنامه و ایجاد شورای مشترک تجارتی کار صورت گیرد. وی افزود: «پیشنهادات افغانستان را با ادارات مرتبط در میان گذاشته به زودترین فرصت افغانستان را اگاه خواهیم نمود، و توقع داریم تا تفاهمنامه شورای مشترک تجارتی در برنامه آینده به امضا برسد.»

رئیس اتحادیه ترانسپورت اندونیزیا، به نوبه خود از هیئت رهبری اتاق تشکر کرده پیشنهاد نمود تا کمپنی های ترانسپورتی افغان برایشان معرفی گردد.

در اخیر محترم الحاج خیرالدین مایل از همکاری همیشگی سفارت اندونیزیا مقیم کابل و از استقبال گرم مردم آنکشور، شرکت ها و مسئولین دوائر اندونیزیا قدردانی نموده و تبادل هیات تجاری را  برای توسعه و گسترش روابط تجارتی دو کشور گام مهم خواند.