دوازدهمین کنفرانس چین و کشور های جنوب آسیا در شهر کومینگ برگزار شد

دوازدهمین کنفرانس تجارتی چین و کشور های جنوب آسیا به میزبانی شورای انکشاف تجارت بین المللی چین، اتاق تجارت و صنایع سارک و ولایت یونان- چین که توسط (CCPIT) و سکرتریت کنفرانس تجارتی چین و کشور های جنوب آسیا تنظیم گردیده بود در شهر کومینگ ولایت یونان – چین تحت عنوان "ایجاد فرصت کاری و انکشاف سرمایه گذاری" از تاریخ 21 االی 24 جوزای 1396 برگزار گردید.

در این کنفرانس بسیار مهم نمایندگان سکتور خصوصی کشور های مختلف هریک محترم الحاج باز محمد افسرزی معاون صنعتی هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، محترم سیرت کهاپل لارچی رئیس فدراسیون اتاق تجارت و صنایع سریلانکا، محترم گنیش کومار گوپتا رئیس فدراسیون صادرات هندوستان، محترم تانگ لن معاون اول Ctrip کشور چین، محترم هی یافی رئیس مرکز تحقیقاتی دولتداری خوب چین، محترم سورج ویدیا رئیس (SAARC CCI)، محترم شیخ فضل فهیم معاون فدراسیون اتاق تجارت بنگلادیش، محترم پوب زم رئیس اتاق تجارت و صنایع بوتان، محترم آصف ابراهیم رئیس اجرائیوی (UNESCAP) شورای مشوره های تجارتی (EBAC) بنگلادیش، محترم ساقب فایز مگون معاون فدراسیون اتاق تجارت و صنایع پاکستان، محترم محمد ایوب رئیس (BIAA) بنگلادیش، محترمه بهوانی میشرا رنا  رئیس فدراسیون اتاق تجارت و صنایع نیپال، تجار برجسته و نمایندگان عالیرتبه سکتور خصوصی و دولتی کشور های جنوب اسیا اشتراک ورزیده بودند.

محترم افسرزی بتاریخ 22 جوزا در نمایشگاه بین المللی اجناس و سرمایه گذاری که نمایندگان بیش از 32 کشور در آن اشتراک نموده بودند حضور یافت، در این نمایشگاه برعلاوه تجار، نمایندگان سکتور خصوصی، اراکین بلند پایه دولتی کشور چین نیز اشتراک کرده بودند که به نوبه خود در مورد اهمیت برگزاری همچو نمایشگاه ها در جهت تحکیم روابط تجارتی و اقتصادی در میان کشور ها سخنرانی نمودند، از جمله معین وزارت تجارت کشور چین وعده همکاری با کشور های جنوب آسیا را نمود و رئیس سازمان سارک بر همکاری کشورهای جنوب آسیا و اهمیت این منطقه تاکید داشت. نمایشگاه مذکور با قطع نوار از طرف نماینده گان کشور ها رسماً اغاز گردید. در این نمایشگاه مجموعاً 48 غرفه از سکتور های مختلف در اختیار تجار افغان گذاشته شده بود. آقای افسرزی، هنگام ملاقات با تاجران آفغان بعد از استماع مشکلات آنان به ایشان وعده همکاری از جانب اتاق را سپرد.

متعاقباً محترم افسرزی در دوازدهمین کنفرانس چین و کشور های جنوب اسیا اشتراک نمود. ایشان ضمن قدردانی از برگزار کننده گان این کنفرانس روی فرصت ها و چالشهای موجود اشتغالزایی در افغانستان سخنرانی نموده گفت: "برگزاری چنین نشست ها بدون شک کشورهای منطقه را با هم وصل می سازد. افغانستان برعلاوه اینکه پل ارتباطی میان کشور های جنوب آسیا و آسیای میانه بوده، دارای نیروی کار فراوان و ارزان و همچنان دارای معادن مختلف نیز میباشد. بناءً توجه به ثبات افغانستان به منفعت همه کشورها می باشد و باعث تسریع تجارت خواهد شد." وی با اشاره به مشکلات کار در افغانستان افزود: "بیکاری در کشور ما در حالت افزایش است و افرادی که مشغول کار هستند دارای معاش و مزد کم بوده، بی ثباتی وظیفه و کار اطفال زیر سن از مشکلات دیگر کشور ما میباشد.

به اساس مطالعات OECD، کشورهای منطقه ضرورت دارند تا پالیسی هایی به سطح ملی و منطقوی جهت اشتغالزایی طرح نمایند و اقدامت ذیل را روی دست گیرند:

  1. پالیسی تعلیمی و انستتیوت های مسلکی مطابق بازار کار طرح گردد و نیروی کار باید مطابق تقاضای بازار تربیه شود که البته این موضوع یک مشکل اساسی افغانستان طی سالیان متمادی بوده است؛
  2. تسهیل ارتباطات بین نیروی کار و کار آفرینان؛
  3. سرمایه گزاری در بخش هایی که اشتغال زا باشد؛
  4. مشارکت عامه و خصوصی جهت ایجاد فرصت های کاری؛
  5. اقدامات به منظور جلوگیری از فرار نیروی مسلکی.

برای دستیابی به اهداف فوق الذکر ضرورت مبرم است تا مشکلات به سطح منطقه حل و فصل گردد و برای همکاری موثر میان کشورهای منطقه پیشنهادات ذیل ارائه گردید:

  1. ما باید هدف منسجم اقتصادی عاری از انگیزه ها سیاسی داشته باشیم؛
  2. برای تسریع روند صادرات و واردات به سطح منطقه در احداث زیربنا باید توجه خاص مبذول گردد؛
  3. کشور های منطقه درساده سازی  پروسجرها و قوانین سعی نمایند و تعرفه های گمرکی از روی همکاری دوستانه باشد؛
  4. سکتور خصوصی کشور های منطقه باید ارتباطات مستقیم داشته باشد؛
برای منسجم کردن هرچه بیشر فعالیت های تجارتی و اقتصادی کشور های منطقه، باید به ایجاد اتاق های مشترک توجه صورت گیرد.