نمایشگاه ملی (عالیست افغانیست) برگزار شد

نمایشگاه تولیدات داخلی تحت عنوان"عالیست افغانیست" توسط اتاق تجارت و صنایع افغانستان وشرکت تبلیغاتی "تلنت" به مدت سه روز از تاریخ 3 الی 5 حمل 1396 در هوتل کابل سرینا برگزار شد.

در محفلی که به مناسبت افتتاح نمایشگاه مذکور در این هوتل تدویر یافته بود، محترم دکتور همایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور اقتصادی و زیربنایی، محترم الحاج احمد توفیق داوری معاون مالی و اداری هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، محترمه سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر، محترم عبدالباری رحمان معین صنعتی وزارت تجارت و صنایع افغانستان، محترمه نبیله مصلح معین مالی و اداری و سرپرست وزارت امورزنان، تعدادی از تجار، تولید کنندگان و صنعتکاران حضور داشتند.

محترم توفیق داوری در مورد اهمیت برگزاری همچو نمایشگاه ها و نقش آن در حمایت از تولیدات داخلی صحبت نموده گفت: " تدویر همچو نمایشگاه هایی که تولیدات داخلی را در داخل و خارج از کشور به معرفی می گیرند، بدون شک یکی از عوامل مؤثر و یکی از فاکت های عمده در قسمت بهبود وضعیت اقتصادی، رشد تولیدات داخلی، تشویق مردم برای حمایت از تولیدات داخلی و تشویق تجار ملی محسوب شده و بسیار مفید و ممد واقع میشود."

آقای داوری تدویر نمایشگاه های داخلی و تقویه صنایع کشور را در توازن بیلانس تجارتی و رشد صادرات مؤثر و مفید خوانده و از مسدود شدن خطوط مرزی با پاکستان به عنوان تجربه تلخی یادآوری کرده افزود: " اگر ما طی 15 سال گذشته از امکانات موجود، از منابع بشری و کمک های مالی جامعه جهانی، در بخش های مالی، تخنیکی و نیروی بشری استفاده درست می نمودیم شاهد یک چنین وضعیتی نمی بودیم."

محترم داوری از آنعده صنعتکاران و تولید کنندگان کشور که با وصف مشکلات متعدد داخلی از قبیل نبود امنیت، نبود زیربناها، مشکلات در قوانین و فساد اداری و همچنان چالشها و مشکلات خارجی به خصوص پالیسی های دمپینگ کشورهای همسایه، به تولید ادامه داده و صنعت نوپای خود را رشد می دهند، به مثابه قهرمانان کشور یادآوری به عمل آورد.

محترم دکتور همایون قیومی پیرامون اهمیت تولیدات داخلی و نقش آن در رفاه و آسایش مردم صحبت نموده گفت: "رفاه و آسایش آینده کشور ما رابطه مستقیم با رشد تولیدات داخلی دارد، لذا مردمبنا به حس وطندوستی ایکه دارند باید از تولیدات داخلی خود استفاده نمایند. ما باید تولیدات داخلی خود را نسبت به محصولات وارداتی و خارجی ترجیح دهیم."

آقای قیومی افزود: "یگانه راه خودکفایی کشور استفاده از تولیدات داخلی از قبیل مواد خوراکی، لباس، بوت مبل و فرنیچر و سایر کالاهای دیگر می باشد. ما باید کیفیت تولیدات خودرا تا اندازه ای بالا ببریم که بتوانیم به کشور های خارجی نیز صادرات داشته باشیم."

خانم ویدا پوپل مسؤل برگزاری نمایشگاه ملی "عالیست افغانیست" در مورد اشتراک کنندگان این نمایشگاه گفت:" در این نمایشگاه 104 شرکت، موسسه و انجو اشتراک نموده اند که از آنجمله 37 خانم متشبث نیز در میان شان حضور دارند."

در این نمایشگاه، سکتور های مختلف از قبیل: صنایع دستی، قالین، بوت، سیخ گول، صنایع چاپی، خدمات هوایی، بانک ها، نوشابه های غیر الکلی، لباس، صنایع چرم، مواد غذایی، خدمات رسانه یی، مواد شوینده و غیره محصولات و تولدات خودرا به نمایش گذاشتند.

قابل ذکر است که علاوه برسخنرانان فوق الذکر، محترمه سلامت عظیمی، محترمه نبیله مصلح، محترمه فضیله عزیزی آمر انکشاف تشبثات کوچک و متوسط وزارت تجارت و صنایع پیرامون تولیدات داخلی و نقش نمایشگاه ها در رشد اقتصاد کشور نیز صحبت نمودند.