آمادگی شرکت "هلمند نوشیروان سنگ مرمر لمتد" به سرمایه گذاری بزرگ در بخش استخراج و پروسس سنگ مرمر

در نشستی که محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان به تاریخ 17 میزان 1395 با محترم الحاج شایسته خان رئیس و تعدادی از اعضای شرکت "هلمند نوشیروان سنگ مرمر لمتد" در دفتر کاری اش داشت، رئیس این شرکت طی ارائه‌ی اسنادی به محترم مومند آمادگی خودرا به سرمایه گذاری بزرگی در بخش استخراج و پروسس سنگ مرمر ابراز نمود.

الحاج شایسته خان گفت: این فابریکه با سرمایۀ ابتدایی 25 میلیون دالر ماشین آلات و تجهیزات بسیار عصری را از کشور ایتالیا خریداری نموده و قرار است توسط انجنیران ایرانی در یکی از ولایات (هرات، هلمند، کابل و یا بلخ که بتواند زمین و برق او را تهیه کند) مونتاژ و به فعالیت آغاز نماید. این فابریکه که از لحاظ کیفیت و ظرفیت در منطقه نظیر نخواهد داشت، سنگ مرمر را با سایز های مختلف تجارتی و باکیفیت بسیار عالی پروسس نموده در یک شیفت کاری 500 نفر کارگر در آن مصروف کار خواهد شد و میتواند آنرا تا 1000 نفر در روز ازدیاد بخشد. این شرکت که قبلاً عمدتاً فعالیت تجارتی داشت با اخذ جواز صنعتی آغاز به فعالیت در بخش استخراج و پروسس سنگ مرمر نموده است و در صورت ضرورت سرمایه گزاری در این بخش را به 50 میلیون دالر افزایش خواهد داد.

محترم مومند ضمن استقبال از سرمایه گذاری شرکت "هلمند نوشیروان سنگ مرمر لمتد" در بخش استخراج و پروسس سنگ مرمر، گفت: اتاق همیشه از تاجران و سرمایه گذاران کشور حمایت نموده و به نمایندگی از هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان وعده می سپارد که در راستای حمایت از این سرمایه گذاری نیز هر نوع همکاری ممکن را نموده و با مقامات ذیربط حکومت صحبت خواهد کرد تا بتواند زمینه زیرساخت و برق این فابریکه را در یکی از ولایات فوق الذکر فراهم سازد.