ورکشاپ آگاهی دهی سیستم تیر در اتاق دایر شد

ورکشاپ آگاهی دهی سیستم تیر از طرف اتاق تجارت و صنایع به همکاری پروژه تجارت و عواید افغانستان (ATAR) به تاریخ 2 سنبله 1395در سالون کنفرانس های اتاق برگزار شد.

در این ورکشاپ که در آن محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، محترم ِای ِای خانک کی مکس متخصص ارشد ترانسپورت قرارداد کننده (USAID)، محترم فاروق نبی زاده مشاور پروژه تجارت و عواید افغانستان، محترم محمد ضیا عزیزی آمر روابط بین المل اتاق، محترم علی ذکی مسؤل تیر اتاق و تعداد زیادی از رؤسا و مسؤلین شرکت های ترانسپورتی و بارچالانی افغانستان اشتراک ورزیده بودند، روی اهمیت سیستم تیر در تجارت بین المللی، مزایا و مشکلات تخنیکی در تطبیق سیستم تیر صحبت های همه جانبه صورت گرفته و پریزنتیشن هایی هم ارائه گردید.

محترم عتیق الله نصرت در مورد اهمیت سیستم تیر و سابقه عضویت افغانستان در این سیستم و همچنان مشکلاتی که باعث عدم استفاده از سیستم تیر گردید، صحبت نموده افزود: "زمانیکه تاجران ما کالاهای تجارتی  خود را از طریق سیستم تیر به کشورهای مقصد انتقال می دهند، از مصؤنیت خاصی برخوردار شده، از سهولت های زیادی در انتقال مستفید گردیده و از ضایعات و هزینه های اضافی جلوگیری به عمل می آید."

آقای نصرت علاوه کرد: "اتاق تلاش های زیادی نموده است تا کمیته تخنیکی تیر دوباره فعال شود و این موضوع را در شورای عالی اقتصادی و شخص جلالتمآب رئیس جمهوری کشور نیز مطرح کرده است. چنانچه جلالتمآب رئیس جمهوری به وزارت های ترانسپورت، تجارت و صنایع، مالیه، ریاست گمرکات، اتاق تجارت و صنایع و دیگر نهادهای ذیربط احکام صادر نموده است تا در مورد تیر و مشکلات آن جلسات منظم خودرا دایر نموده و نتایج آنرا به شورای عالی اقتصادی ارائه نمایند."

سپس آقای مکس‌ِای از همکاری اتاق در برگزاری این ورکشاپ اظهار قدردانی نموده و در مورد "کتاب راهنمای ترانسپورت بین المللی جاده‌یی (تیر) برای دریورها" که به شکل مسوده ترتیب و آماده شده بود، معلومات داده و آنرا برای دریوران خیلی مفید و مهم توصیف کرد.

به همین ترتیب دو پریزنتیشن در مورد "سیستم تیر و دهلیزهای ترانزیتی منطقه‌ای" و "قبولی شرکت‌های ترانسپورتی در سیستم تیر" که از سوی آقایان مکس و نبی زاده آماده شده بود به حاضرین ارائه گردید.

تیر (TIR) یک سیستم ترانسپورت جاده‌یی بوده، توسط سازمان بین المللی جاده (IRU) که مقر آن در ژنیو سویس می باشد، رهبری می گردد. تا کنون حدود 70 کشور عضویت تیر را کسب نموده است که از آنجمله 57 کشور عملاً از سیستم تیر در انتقالات، صادرات و واردات شان استفاده همگانی می کنند. افغانستان از سال 1975 به اینطرف عضویت آی آر یو را داشته و اتاق تجارت و صنایع به نمایندگی از افغانستان حق العضویت پرداخته است، اما بنا به مشکلات و جنگ های سه دهه نتوانسته از آن استفاده کند. تا اینکه اتاق بعد از تلاش های زیادی موفق شد در سال 2014 اولین کارنت تیر را صادر نموده و شرکت ترانسپورتی فیصل میرزکوال با استفاده از کارنت تیر برای اولین بار محموله تجارتی خودرا به خارج از کشور انتقال داد.