نوم: عبدالسلام کوهی

دنده: د حقوقی او پالیسی سلاکار

اړیکی: ستاسو ایمیل آدرس د رباتونو د هرزنامه څخه محافظت شوی، د هغی د خلاصولو لپاره تاسو د جاوا اسکرپت پروګرام ته اړتیا لری - 0700297529

د پروفایل لیدنه