پیشنهادات اتاق تجارت و صنایع افغاانستان

پیشنهاد ها در پالیسی اقتصادی

همایش ملی اقتصادی افغانستان به ابتکار مشترک اتاق تجارت و صنایع افغانستان و اداره حرکت (ادارۀ تسهیلات در محیط سرمایه گذاری افغانستان) در تاریخ 8 حوت 1392 در هوتل انترکانتنیتال برگزار شد. در این همایش تاجران، سرمایه گذاران و اقتصاددانان برجسته از نقاط مختلف کشور گردهم آمدند تا  چالش های فراروی سکتور خصوصی و راه حل های آن را تحلیل و به بررسی بگیرند.

برای دریافت گزارش کامل این همایش اینجا را کلیک کنید.


گفتمان حکومت و سکتور خصوصی افغانستان پیرامون پالیسی تشویق سرمایه گذاری و فرایند تطبیقی آن

به شورای محترم وزیران ج. ا. ا.

اشتراک  کنندگان این گفتمان ملی به تاریخ 6 دلو  1392 مطابق 26 جنوری 2013 پس از بررسی نتایج پالیسی تشویقی سرمایه گذاری دردورۀ انتقال برای غنای بیشتر این پالیسی و تطبیق مفاد آن، پیشنهادات ذیل را  به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان احترامانه تقدیم می نمایند:

دریافت فایل


پیشنهادات اتاق تجارت و صنایع افغانستان در نشست نمایندگان سکتور خصوصی با رییس جمهوری اسلامی افغانستان


بسم الله الرحمن الرحیم

اتاق تجارت و صنایع افغانستان منحیث نهاد ملی مربوط به سکتور خصوصی کشور که در متکی بر قانون اتاق تجارت و صنایع افغانستان فعالیت می نماید، با توجه بر مسوولیت های وظیفوی خویش بمنظور آوردن رشد اقتصادی از طریق تشبثات و سرمایه گذاری های خصوصی، خودکفایی دولت از کمک های خارجی، ایجاد جای کار، فقرزدایی و استفاده بهتر از توانایی ها و ظرفیت های بالقوه اقتصادی و طبیعی کشور، پیشنهادات آتی را به توجه جلالتمآب محترم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان می رساند.
لازم به یادآوری است که این پیشنهادات در اثر مطالعات دقیق اعضای اتحادیویی و کمیته های سکتوری اتاق تهیه گردیده که در چهار بخش به موضوعات عمومی و کلیدی اقتصاد کشور همچون پالیسی و قوانین اقتصادی، رشد تولیدات داخلی و تشویق سرمایه گذاری ها، تجارت و ترانزیت و بالاخره توانمندسازی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، می پردازد.

ادامه مطلب...

پیشنهادات اتاق تجارت و صنایع افغانستان در نشست نمایندگان سکتور خصوصی با رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم

با روی کار آمدن نظام منتخب و مردمی و به تاسی از مواد دهم، یازدهم و سیزدهم  قانون اساسی، افغانستان عزیز طی چند سال گذشته در بخش اقتصادی دستاوردهای قابل توجه ای را بدست آورده که به صورت مختصر میتوان از سرمایه گذاری و فعالیت های موثر  شرکت های مخابراتی،  شرکت های هوایی، بانکداری مدرن، موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی، ساختمان سازی، سرک سازی، خدمات صحی و بالاخره ایجاد انجمن ها و نهاد های مطرح و قانونمند اقتصادی یادآوری نمود. سکتور  خصوصی علاوه بر ملیارد ها دالر سرمایه گذاری و ایجاد ملیون ها جای کار، توانسته تغییر مثبت و غیر قابل انکاری را در سطح زندگی مردم عزیز ما به وجود آورد.

با آنکه دستاوردهای اقتصادی چند سال اخیر قابل توجه می باشد، اما لازم است تا به منظور تسریع هر چه بیشتر این موفقیت ها و تطبیق سیاست انکشاف متوازن اقتصادی، جلالتمآب محترم روی طرح پالیسی ها و قوانین خوب و مشوق کننده ای اقتصادی، تعهد دولت به تشویق و حمایت از فعالیت های قانونمند سکتور خصوصی به تاسی از مادۀ دهم قانون اساسی و بالاخره تلاش در راستای حل مشکلات و چالش های که باعث کندی فعالیت های اقتصادی سکتور خصوصی می گردد، توجه بیشتر مبذول دارند.

ادامه مطلب...