برنامه عمل برای سیستم ریکس (REX)

اتاق تجارت و صنایع افغانستان بهترین تمنیات نیک خویشرا خدمت شرکت های محترم صادرکننده تقدیم داشته، وسیلتاٌ مراتب ذیل را غرض تطبیق سیستم ریکس (REX) در افغانستان اعلام مینماید.

برنامه عملی (REX)

ریکس، عبارت از سیستم اتوماتیک ثبت صادرکنندگان بشکل آنلاین در گمرکات اتحادیه اروپا، برای جایگزین شدن سند تصدیق مبداء یا فورم ای (FORM  A) برای مستفید شدن از مزیت های تعرفوی اتحادیه اروپا تحت سیستم GSP میباشد.

منحیث اصل قبول شده تمام صادرکنندگان که میخواهند به اتحادیه اروپا، ترکیه و ناروی صادرات داشته باشند باید خود را ثبت دیتابیس گمرکات آن اتحادیه نمایند. این سیستم از سال 2017 به اینطرف از طرف اتحادیه اروپا تطبیق شده و الی سال2020 بشکل کلی جایگزین تصدیق‌نامه مبدا بشکل فزیکی خواهد گردید. تطبیق برنامه ریکس و ثبت نام تمام صادرکنندگان و تجار برای سکتور خصوصی کشور دارای اهمیت بیشتر و اولویت کاری به حساب می آید که باید قبل از ماه جون سال 2019 به این سیستم ثبت گردیده و ارگان های مربوطه از آن اطلاع یابند.

اهداف آن عبارت از :

1-     حمایت از تجار و صادرکنندگان افغان در رسیدن به بازار های اروپایی؛

2-     معیاری نمودن تصدیق مبداء برای بازار های بین المللی (اروپایی)؛

3-     مستفید شدن از مزیت های تعرفوی اتحادیۀ اروپا تحت سیستم  GSP.

بناءً اتاق تجارت و صنایع افغانستان در همکاری نزدیک وزارت صنعت و تجارت از همه تجار ملی و صادرکنندگان کشور که به اروپا صادرات دارند اکیداً تقاضا بعمل می آورد تا در زودترین فرصت معلومات لازمه خویش را که در برگیرنده ( شهرت رؤسا، نوع تولید، آدرس شرکت، نمبر تیلفون، ایمیل آدرس و دیگر مشخصات تولید، اشخاص مسوول و مشخصات تماس) میباشد با داشتن جواز تجارتی و سند تصفیه مالیاتی خود به اتاق تجارت و صنایع افغانستان، اتاق تجارت و صنایع ولایات هرات و بلخ تشریف بیاورند تا از موضوع بشکل کلی آن اگاهی دریافت کرده و ثبت دیتابیس اتحادیه اروپا گردند.

برنامه عمل برای سیستم ریکس:

طوریکه میدانید (REX)، عبارت از سیستمی است که با استفاده از آن تاجران می توانند برای هر محموله صادراتی به مقصد کشور های عضو اتحادیۀ اروپا به صلاحیت خود سرتفکیت مبدا را تهیه و از ترجیحات گمرکی نفع ببرند. اما قبل از آغاز صادرات  تحت این سیستم، ابتداء باید توسط اتاق تجارت و صنایع افغانستان در سیستم راجستر شوند.

قابل ذکر است، افغانستان از جمع کشور های است که در سال 2017 برای تطبیق سیستم REX به فعالیت آغاز نموده و آخرین ضرب‌الاجل برای تطبیق این سیستم الی اخیر ماه جون 2019 میباشد، در غیر آن تاجران افغان نمی توانند از ترجیحات گمرکی تحت برنامه  سیستم ترجیحات عمومی برای کشور های روبه توسعه یا Generalized System of preferences  استفاده نمایند.

اقدامات بعدی:

1-     ابلاغ اطلاعیه به تاجرانی که به اروپا صادرات دارند، در مورد ارجحیت ثبت در سیستم؛

2-     آغاز ثبت نام تجار صادرکننده در سیستم قبل از 15 می (2019)؛

3-     ختم ثبت نام تجار صادرکننده در سیستم الی 31 می (2019) .

بدینوسیله از تمامی صادرکنندگان محترم که به کشور های اروپایی صادرات دارند تقاضا به عمل می آید که الی روز پنجشنبه 30 می سال جاری معلومات شرکت های خویش را با تمام مشخصات آن در اتاق تجارت و صنایع افغانستان و اتاق های تجارت و صنایع ولایات هرات و بلخ ثبت و راجستر نمایند. همچنان می توانند در لینک ذیل به شکل آنلاین ثبت نام نموده و در صورت نیاز با شماره ( 0700222827) در تماس شوند:

https://customs.ec.europa.eu/rex-pa-ui/#/create-preapplication/

 

با احترام