اشتراک هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در جلسۀ ارگ ریاست جمهوری

محترم سید زمان هاشمی رئیس هیئت عامل اتاق، شام یکشنبه مورخ 7 ثور سال روان در جلسۀ ارگ ریاست جمهوری که جلالتمآب محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور کشور از طریق ویدیو کنفرانس با اعضای سکتور خصوصی

ادامه مطلب...

توزیع كمك مواد غذایی از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان برای خانواده های نیازمند نواحی جنوب و شرق شهر کابل

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به ادامه توزیع كمك‌هایش به نیازمندان و آسيب ديدگان ویروس کرونا (COVID 19) در کشور، برای نیازمندان نواحی جنوب و شرق شهر شهرکابل که قبلاً شناسایی گردیده بودند، در

ادامه مطلب...

توزیع كمك مواد غذایی از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان برای خانواده های نیازمند نواحی شمال شهر کابل

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به ادامه توزیع كمك هایش به نیازمندان و آسيب ديدگان ویروس کرونا (COVID 19) در کشور، برای نیازمندان نواحی شمال شهر شهرکابل که قبلاً شناسایی گردیده بودند، در هوتل

ادامه مطلب...

توزیع كمك مواد غذایی از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان برای خانواده های نیازمند نواحی مرکز شهر کابل

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به ادامه توزیع كمك‌هایش به نیازمندان و آسيب ديدگان ویروس کرونا (COVID 19) در کشور، برای نیازمندان نواحی مرکز شهرکابل که قبلاً شناسایی گردیده بودند، در منطقۀ قوای

ادامه مطلب...

توزیع كمك مواد غذایی از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان برای خانواده های نیازمند نواحی غرب شهر کابل

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به ادامه توزیع كمك هایش به نیازمندان و آسيب ديدگان ویروس کرونا  (COVID 19)  در کشور، براي آنعده از نیازمندان نواحی

ادامه مطلب...

آغاز برنامه كمك مواد غذایی از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان برای آسيب ديدگان ویروس کرونا در شهر کابل

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به ادامه كمك هایش به نیازمندان و آسيب ديدگان ویروس کرونا (COVID 19) در کشور، پروسه كمك مواد غذایی برای 2500 خانواده نيازمند را طی نشست خبری با حضورداشت هیئت رهبری

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Tabesh Khurshid

Rosenstock Legal Services

Setara Dry Fruits

TASl

Wise Bros Logistics

Babrak Hameed CC

Z tech

Yasin Khalid

Etifaqe Bamyan

Sky International Insurance

Delight Sign

Dynamic Vision

New Sadi

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Afghan Builders Consortium

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

VICC

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1398


سروى کاروبار - 1398