توزیع مواد اولیه مورد ضرورت مردم در شهر های کابل، مزار شریف و چاریکار به قیمت ارزان توسط اعضای اتاق

توزیع مواد اولیه به قیمت ارزان با حضور داشت محترم محمد یونس مومند معاون اول هیئت مدیره، حاجی ضیأالدین اچکزی رئیس کمیته تجارتی اتاق و تعدادی از تاجران در شهر کابل آغاز گردید. محترم مومند، در مراسم توزیع مواد اولیه،

ادامه مطلب...

نشست مشترک هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری با شورای امنیت ملی پیرامون وضعیت مواد اولیه در کشور

اعضای هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، سلطان محمد صافی معاون سرمایه گذاری، خانجان الکوزی ‏عضو هیئت مدیره، ضیأالدین اچکزی رئیس کمیته تجارت و احمدضیاء عظیمی شینوزاده رئیس کمیته تخصصی

ادامه مطلب...

نشست هیئت رهبری اتاق با تاجران و مسئولان واردکننده ادویه و تجهیزات طبی

محترمان محمد یونس مومند معاون اول هیئت مدیره، سلطان محمد صافی معاون سرمایه گذاری، خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره و ضیأالدین اچکزی رئیس کمیته تجارت و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان

ادامه مطلب...

نشست مشترک سکتور خصوصی ونمایندگان حکومت پیرامون دسترسی به قرضه

در این نشست که ازسوی اتاق به همکاری اداره انکشافی آلمان (GIZ) به اشتراک محترمان محمد یونس مومند معاون اول، خان محمد سرفراز باز رئیس دارالانشأ، شفیق اله عطایی معاون پالیسی وتخنیکی هیئت عامل، میرزمان

ادامه مطلب...

امضای قرارداد همکاری میان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و شرکت هوایی کام ایر

به سلسله همکاری‌های همیشگی میان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و شرکت هوایی کام ایر در راستای ‏رشد و حمایت از شرکت‌های هوایی خصوصی داخلی، روز سه شنبه مورخ 20 حوت سال جاری قرارداد

ادامه مطلب...

ملاقات معاون اول هیئت مدیره اتاق با رئیس شرکت تجارتی افغان هب ایکزیم (AHET)

محترمان محمد یونس مومند معاون اول هیئت مدیره و خان محمد سرفراز باز رئیس دارالانشای هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، روز یکشنبه مورخ ۱8 حوت 1398 ‏با خانم جیو گوا یوجو رئیس شرکت تجارتی افغان هب

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Tabesh Khurshid

Rosenstock Legal Services

Setara Dry Fruits

TASl

Wise Bros Logistics

Babrak Hameed CC

Z tech

Yasin Khalid

Etifaqe Bamyan

Sky International Insurance

Delight Sign

Dynamic Vision

New Sadi

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Afghan Builders Consortium

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

VICC

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1398


سروى کاروبار - 1398