هر كس یك نیاز مؤمنی را روا سازد، خداوند حاجت های فراوان او را روا سازد كه كمترین آن بهشت باشد

محترم توكل احمديار، رئيس عمومى اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از کمک های بشردوستانه و احساس نیک تاجران افغان مقیم کشورچین که در شرایط دشوار کنونی وسایل طبی و كيت هاى آزمايش كويد ١٩ را بمنظور مبارزه با شیوع و گسترش ویروس کرونا مساعدت نموده اند، اظهار سپاس و امتنان نمود. جامعه سکتور خصوصی با درک رسالت و وجیبه ملی شان از هیچ نوع تلاش و مساعدت برای مبارزه با گسترش ویروس کرونا و کمک به هموطنان عزیز شان دریغ نمی نماید.

محترم داکتر شفیق الله شهیم معین وزارت صحت عامه از کمک تاجران که به همکاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان تهیه گردیده بود، قدر دانی نموده واین کمک را در شرایط کنونی خیلی مهم و ارزنده خواند.

در ادامه محترم عبدالکریم ملکیار معین وزارت صنعت و تجارت، ضمن قدردانی از کمک های بشر دوستانه تاجران و محصلین افغانی مقیم چین که با درک شرایط فعلی و نیاز اشد برای مبارزه و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و تداوی مریضان مصاب کمک نموده اند ابراز سپاس نمود. و در ضمن موصوف اطمینان داد که وزارت صنعت و تجارت بمنظور بازنگهداشتن بنادر کشور برای امتعه تجارتی تلاش جدی به خرج میدهد. وهمچنان از آغاز صادرات از طریق دهلیز های هوایی طی روز های نزدیک خبرداد.

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به ادامه تلاش و همکاری های خویش با حکومت در بخش جلوگیری از شیوع ویروس کرونا (کووید 19) و تداوی بیماران مبتلا به این ویروس در کشور، بسته بزرگی از تجهیزات و وسایل طبی را که به کمک تاجران و محصلین افغانی مقیم کشور چین و همکاری اتحادیه خدمات دوایی افغانستان تهیه گردیده بود بطور رایگان به دسترس وزارت صحت عامه افغانستان قرار داد. بسته هاى کمکی به ارزش یک میلیون دالر امریکائی شامل 5000 کیت تشخصیه ویروس کرونا، 200 پایه ترمامیتر، 1000 عدد ماسک، 3100 عدد ماسک محافظتی روی، 2000 عدد ماسک شیشه‌یی، 20 پایه دستگاه اکسیجن و 2100 بسته لباس محافظتی را احتوا می نماید.

همچنان محترم سید زمان هاشمی رئیس هیئت عامل اتاق، از مساعدت و کمک اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان برای خانواده های نیازمند و فقیر که از شروع تا اکنون در مرکز و ولایات مختلف صورت گرفته، یاد اور شده از همكارى بيشتر اطمينان دادند.