گذرگاه های تورخم، سپین بولدک وغلام خان به روى اموال تجارتی و ترانزيتى افغانستان باز شد

به اساس تلاش ها و پیشهادات اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به دولت جمهوری اسلامی افغانستان، جلالتمآب محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان طی صحبت تیلفونی با مقامات عالي رتبه حکومت پاکستان موافقت نمودند تا سهولت های لازم در انتقال اموال تجارتی به داخل افغانستان روی دست گرفته شود تا اموال تاجران هرچه زودتر به افغانستان انتقال گردد.

سرپرست وزارت صنعت و تجارت میکانیزم ایجاد تسهیلات در ترانزیت و انتقال اموال از پاکستان به افغانستان را به جلسه اختصاصی شورای عالی اقتصادی ارائه نمود که نماینده اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در این جلسه نيز حضور داشت، جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان میکانیزم پیشنهادی وزارت صنعت و تجارت را در جلسه اختصاصی شورای عالی اقتصادی تصويب نمود.

گذرگاه های تورخم، سپین بولدک و غلام خان از عمده ترین نقاط عبوری اموال ترانزیتی و تجارتی برای افغانستان بشمار میرود که مسدود بودن این گذرگاه ها نه تنها خسارات هنگفتی را برای تاجران و سرمایه گذاران افغان به بار می آورد بلکه تاجران و سرمایه گذاران آنسوی گذرگاه ها نیز خسارات بزرگی را متقبل خواهند شد. از جانب دیگر در شرایط کنونی که همه مردم ما در حالت مبارزه علیه شیوع ویروس کرونا کشور در گیر اند، باز بودن این گذرگاه ها بخاطر رسانیدن مواد اولیه و ضروری برای هموطنان ما خیلی ها حیاتی پنداشته میشود و همچنان تاثیر مستقیم روی قیم مواد اولیه در کشور خواهد داشت.

بخاطر جلوگیری از شیوع و گسترش ویروس کرونا در کشور (COVID 19) قابل یادآوری دانسته میشود که تدابیر خاص و پیشگیرانه در هر دو طرف گذرگاه ها اتخاذ گردیده است تا تمامی وسایط باربری که داخل افغانستان میگردند توسط تیم فنی بطور کلی ضد عفونی گردند تا از شیوع و گسترش این ویروس در کشور جلوگیری شده باشد.

محترم توكل احمديار، رئيس عمومى اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به نمایندگی سکتور خصوصی کشور از توجه خاص مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و تلاش های وزارت صنعت و تجارت و وزارت امور خارجه در گشایش گذرگاه های تورخم، سپین بولدک و غلام خان بروی اموال تجارتی و ترانزیتی افغانستان قدردانی نموده که در این شرایط دشوار توانستند گذرگاه های متذکره را بروی اموال تجارتی باز نمایند تا هموطنان ما در جریان مبارزه علیه شیوع ویروس کرونا به مشکلات مواجه نگردند.

جا دارد از توجه و زحمات هيت مديره اتاق تجارت و سرمايه گذارى افغانستان و بخصوص ازتلاش هاى محترم خان جان الكوزى و محترم ضیاءالدین اچکزى که به اساس تصمیم اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، بخاطر حل این معضل در گذرگاه های تورخم و سپین بولدک تشریف دارند، قدردانـى نمايم که در شرایط دشوار کنونی سعی نمودند تا هموطنان عزیز ما را در این راستا یاری رسانند.