اشتراک هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در جلسه شورای عالی اقتصادی

محترم سید زمان هاشمی رئیس هیئت عامل اتاق، شام یکشنبه مورخ 17 حمل 1399 در جلسه شورای عالی اقتصادی که تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در قصر چهارچنار ارگ برگزار شده بود، به نمایندگی از تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اشتراک نمود.

در این جلسه روی پنج موضوع ذیل بحث صورت گرفت:
1. موضوع اول بحث پیرامون وضع تعرفه های گمرکی، به خصوص موضوع طلای وارداتی بود که رئیس جمهور به معینیت گمرکات وظیفه سپرد تا با تاجران، اتحادیه زرگران و طلا فروشان، اتاق تجارت و سرمایه گذاری و سایر اتاقها و وزارت صنعت تجارت بحث نموده و مجدداً طرح را ارائه نمایند.

2. موضوع تنظیم سیستم ترانسپورت شهر کابل که طرح آن توسط شرکت ترانسپورتی خاواک در همکاری با وزارت ترانسپورت آماده شده بود.

3. موضوع پروژه مدیریت آب نیمروز که طرح پروژه ۱۰ میلیارد افغانی از سوی شرکت انکشاف ملی ارائه گردید که این طرح ۴۹۰۰۰ هکتار زمین را احیاء و آبیاری نموده و ۱۰ میلیون ساعت کار ایجاد و به ۴۱۰۰۰ فامیل زمینه اشتغال فراهم خواهد شد که در پرنسیپ تائید گردید.

4. موضوع طرح سرمایه گذاری مشترک سکتور خصوصی با شرکت انکشاف ملی بالای صد جریب زمین در ننگرهار بمنظور ایجاد فارم نبات آلویرا بود که در پرنسیپ مورد تائید قرار گرفت.

5. موضوع درخواست کمک ۸۵۰۰۰ دالری شرکت انتقالات انلاین ZOOTZOOT برای گسترش فعالیت‌های دلیوری موادغذایی در حالت بحران کرونا بود که مورد تایید قرار نگرفت و مقرر شد تا طرح جدید خودرا ارائه نماید.

در اخیر رئیس جمهور کشور نقش اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، به خصوص در قسمت سرمایه گذاری ها در کشور را مهم خوانده و بصورت مشخص تأکید کرد که اتاق تجارت باید عمدتاً در راستای سرمایه گذاری تلاش نماید تا بیلانس تجارت متوازن گردیده و از لحاط تولید و صادرات در وضعیت بهتری قرار گیریم. رئیس جمهور مشخصاً از اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان خواست تا طرح های خویش را در راستای سرمایه گذاری در کشور ارائه نماید.

در عین حال گفتند که اتاق طرح‌های اقتصادی، مشکلات، پیشنهادات و خواست های مشخص خویش را نیز به ریاست جمهوری پیشکش نماید.