نشست اعضای هیئت رهبری اتاق با مسئولان اتحادیه خدمات دوایی افغانستان

اعضای هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، روز چهار شنبه مورخ 13 حمل سال روان با تعدادی از مسئولان اتحادیه خدمات دوایی افغانستان در مقر اتاق ملاقات نمودند.

در این نشست اعضای هیئت رهبری اتاق، ضمن استماع مشکلات آنان در قسمت واردات و تقاضای زیاد مردم برای ادویه، از مسئولان این اتحادیه تقاضا نمودند تا به منظور همکاری با نهاد های عرضه خدمات صحی کشور در جهت کنترول بیشتر ویروس کرونا، در قسمت تهیه مواد ضدعفونی مورد ضرورت این نهاد ها و رسانیدن آن از طریق اتاق همکاری نمایند.

مسئولان اتحادیه خدمات دوایی افغانستان، تعهد نسبی خود را در برابر خواست اتاق مبنی بر تهیه و جمع‌آوری مواد ضد عفونی و رسانیدن آن از طریق اتاق به نهاد های مورد نیاز، ابراز داشتند.