شماره چهارم - سرطان 1398

در این شماره خواهید خواند:
- نشست سکتور خصوصی و حکومت پیرامون برگزاری صدمین سالگرد استرداد استقلال کشور
- ششمین جلسۀ تیم های تخنیکی و تدارکاتی سومین انتخابات اتاق، برگزار گردید
- نمایشگاه محصولات افغانستان وازبیکستان درشهر تاشکند افتتاح گردید