شماره ششم - سنبله 1398

در این شماره خواهید خواند:
- اعضای هیئت رهبری جدید اتاق، طی انتخابات شفاف و دموکراتیک انتخاب گردیدند
- اشتراک محترم شفیق الله عطایی معاون پالسی اتاق در دهمین کنفرانس چین – آسیای جنوبی وجنوب شرقی
- عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان پس از 15سال خدمت دراین نهاد به کارش پایان داد


شماره پنجم - اسد 1398

در این شماره خواهید خواند:
- جلسۀ فوق العادۀ هیئت مدیره، پیرامون برگزاری سومین انتخابات اتاق، تدویر گردید
- دهمین جلسۀ تیم‌های تخنیکی و تدارکاتی سومین انتخابات اتاق، برگزار شد
- صادرات 8100 تن میوۀ تازه به مناسبت جشن صدمين سالگرد استرداد استقلال كشورشماره چهارم - سرطان 1398

در این شماره خواهید خواند:
- نشست سکتور خصوصی و حکومت پیرامون برگزاری صدمین سالگرد استرداد استقلال کشور
- ششمین جلسۀ تیم های تخنیکی و تدارکاتی سومین انتخابات اتاق، برگزار گردید
- نمایشگاه محصولات افغانستان وازبیکستان درشهر تاشکند افتتاح گردید


شماره سوم - جوزا 1398

در این شماره خواهید خواند:
- ملاقات رئیس هیئت عامل اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با سفیر جدیدالتقرر افغانستان در ازبکستان
- دیدارهیئت رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با سفیر مصر مقیم کابل
- ی وپنجمین جلسه دور دوم هیئت مدیره اتاق تجارت وصنایع افغانستان درکابل تدویر یافت


شماره دوم - ثور 1398

در این شماره خواهید خواند:
- افتتاح انتقال اولین محمولۀ صادراتی افغانستان به کشور آذربایجان
- نشست اتاق با مسئولین سکتور غذا پیرامون قیم مواد غذایی در مارکیت ها، برگزارشد
- هفتاد وهفتمین جلسه کمیته اجرائیه و بیست و سومین اجلاس عمومی اتاق سارک در شهر کتمندو برگزار گردید


شماره اول حمل - 1398

در این شماره خواهید خواند:
- اجتماع نهاد های مدنی حرکت ملی جوانان، از کارکرد های رئیس هیئت عامل اتاق، تقدیر نمود
-  (گفتمان ملی پیرامون دسترسی تشبثات کوچک و متوسط به قر ضه) در کابل برگزار شد
- ورکشاپ موافقتنامۀ تسهیل تجارت، موفقانه پایان یافت


شماره دوازدهم - حوت 1397

در این شماره خواهید خواند:
- ملاقات معاون اول هیئت مدیره اتاق با رئیس شرکت واخان کوریدور
- شست معاون هیئت عامل اتاق با رئیس پروژه ارتقای مهارت های مؤسسه (GIZ)
- ملاقات رئیس هیئت عامل اتاق با سفیر جدید افغانستان در سویس


شماره یازدهم - دلو 1397

در این شماره خواهید خواند:
- ملاقات معاون اول هیئت مدیره اتاق با سفیر کبیر ازبکستان در افغانستان
- دیدار سرپرست وزارت صنعت و تجارت و معاون اول هیئت مدیره اتاق از پارکهای صنعتی پلچرخی
- جلسه نوبتی گروپ کاری پنجم حقوقی کمیته اجرایی انکشاف سکتور خصوصی(پرایسیک) در اتاق تدویر یافتشماره دهم - جدی 1397

در این شماره خواهید خواند:
- انفجار در (گرین ولیج) کابل باعث میلیون ها افغانی خسارت به سکتور خصوصی نیز گردید
- کنفرانس سرمایه گذاری انکشاف جلغوزه برگزار شد
- کنفرانس مشترک هماهنگی سکتور ترانسپورت در کابل برگزار شد


شماره نهم - قوس 1397

در این شماره خواهید خواند:
- امضای تفاهم نامۀ همکاری چهار جانبه میان اتاق و شرکای کاری
- سی و سومین جلسۀ دور دوم هیئت محترم مدیره اتاق برگزار گردید
- تعدادي از تاجران حوزه شرق و مرکز، مشکلات شانرا با رهبري اتاق مطرح نمودند