شماره هشتم - عقرب 1397

در این شماره خواهید خواند:
- انتقاد متضررین مارکیت هاي حریق شده در جاده نادرپشتون، از کم توجهی حکومت
- نشست معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق با تعدادي از تاجران صادرکننده کشور
- نشست هیئت رهبري اتاق با رئیس گمرکات، تاجران و صنعتکاران کشور پیرامون افزایش تعرفه گمرکی


شماره هفتم - میزان 1397

در این شماره خواهید خواند:
- آغاز پروسه جذب کار آموزان به شرکت هاي خصوصی مقیم کابل، با همکاري اتاق
- در نمایشگاه تولیدات داخلی در ارگ ریاست جمهوري، رئیس جمهور کشور بر حمایت از این تولیدات تأکید نمود
- نشست معاون اول هیئت مدیره اتاق با تاجران واعضاي اتحادیه وارد کننده گان قالین و فرش


شماره ششم - سنبله 1397

در این شماره خواهید خواند:
- اشتراك رئیس هیئت عامل اتاق در برنامه گفتمان مشورتی پیرامون چگونگی تطبیق کنوانسیون تیر در تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان
- پوهنتون جهان از همکاري خوب اتاق و کارمندان آن در زمینۀ کارآموزی محصلان، تقدیر نمود
- نهمین کنفرانس و میزگرد توسعه تجارتی سیچوان و سارك برگزار گردید


شماره پنجم - اسد 1397

در این شماره خواهید خواند:
- نشست هیئت رهبری اتاق با سفیر ازبکستان در کابل و هیئت تجاری همراه شان
- پایان موفقانه دور اول برنامۀ آموزشی (ایجاد مفکوره تجارتی) و (آغاز تجارت)
- پیام اتاق تجارت و صنایع افغانستان به مناسبت رویداد اخیرِ ولایت غزنی


شماره چهارم - سرطان 1397

در این شماره خواهید خواند:
- بیست و یکمین جلسه بورد مشترك نظارت و انسجام برگزار شد
- کنفرانس تواصل تجارتی افغانستان – قزاقستان برگزار گردید
- کنفرانس تواصل تجارتى افغان - هند و نمایشگاه تولیدات زراعتى افغانستان در دهلی برگزار شد

شماره دوم و سوم - ثور و جوزای 1397

در این شماره خواهید خواند:
- آغاز گفتگو های افغانستان - ازبیکستان روی ایجاد حوزه آزاد تجارتی
- سیزدهمین کنفرانس چین و کشورهای جنوب آسیا تحت ریاست اتاق تجارت و صنایع افغانستان در شهر کنمنگ برگزار گردید
- ملاقات رئیس هیئت عامل اتاق با اتشه های تجارتی افغانستان


شماره اول - حمل 1397

در این شماره خواهید خواند:
- سی و یکمین جلسۀ دور دوم هیئت محترم مدیره اتاق برگزار گردید
- ملاقات معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق با سفیر کبیر جمهوری خلق چین در کابل
- فرا رسیدن فصل میوه تازه و سبزیجات کشور و مشکل صادرات با پاکستان

شماره دوازدهم - حوت 1396

در این شماره خواهید خواند:
- ششمین گردهمایی رهبران تجارتی سارك برگزار گردید
- آمادگی برای تدویر کنفرانس ملی کاروبار
- نشست رئیس هیئت عامل اتاق با مسؤلان مؤسسه چمپ (CHAMP)

شماره یازدهم - دلو 1396

در این شماره خواهید خواند:
- برای یک تاجر خارجی در میدان هوایی کابل صادر شد (On Arrival Visa) اولین ویزه ورودی
- امضاي میکانیزم تطبیق تفاهمنامه میان اتاق و معینیت سواد آموزي وزارت معارف
- اشتراك کارمندان اتاق در برنامه تبادل تجارتی و فرهنگی جاپان (JENESYS 2017)

شماره دهم - جدی 1396

در این شماره خواهید خواند:
- امضای قرارداد پروژه تولید برق گازی مزارشریف
- ملاقات رئیس هیئت عامل اتاق با سفیر چک در افغانستان
- نشست مشورتی هیئت مدیره اتاق برگزار شد