اخبار اتاق های ولایتی

نمایش # 
# عنوان مطلب
1 ملاقات اعضای هیئت رهبری اتاق با تاجران و سرمایه گذاران ولایت کندهار
2 نخستین جلسه سومین دور هیئت مدیره منتخب اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ تدویر یافت
3 اولین جلسه هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت کابل برگزارگردید
4 دیدار تاجران ولایت بلخ با سرپرست وزارت صنعت وتجارت
5 افتتاح دهلیز هوایی بلخ – استانبول و سایر شهر های اروپایی
6 تاجران حوزه غرب و جنوب کشور مشکلات شانرا با رهبری اتاق مطرح نمودند
7 محفل اعتراضیه تاجران وارد کننده اموال چینایی مبنی بر بلند رفتن تعرفه گمرکی، در کابل برگزار گردید
8 نشست هیئت رهبری اتاق غزنی با معین تجارتی وزارت صنعت و تجارت
9 افتتاح مکتب لیسه نخبگان اتاق تجارت و صنایع هرات توسط رئیس جمهوری کشور
10 افتتاح بزرگترین مارکیت تجارتی در شهر شبرغان
11 جلسۀ فوق العاده هیئت محترم مدیره اتاق تجارت و صنایع ولایت ننگرهار برگزار گردید
12 انتقال 40 تن میوۀ تازه و خشک از طریق دهلیز هوایی در چهارمين پرواز شركت هوای كام اير به کشور هند
13 کنفرانس (تقویۀ تجارت جهت شناسایی فرصت ها و چالشهای تجاری در بازار های داخلی و خارجی) در کندهار برگزار شد
14 هرات، زمینه ها و فرصت ها برای ستراتیژی انکشاف ملی صادرات
15 اولین فابریکه تولید آرد در ولایت غزنی افتتاح و به بهره برداری آغاز نمود
16 ورکشاپ آموزشی و داد خواهی غنی سازی مواد غذایی در ولایت بلخ برگذار شد
17 نظارت از فابریکات تولید آرد غنی شده و نمک آیودین دار ولایت ننگرهار
18 تلاش های اتاق برای تأمین نیازمندی های مردم از راه های بدیل وارداتی ادامه دارد
19 ورکشاپ غنی سازی مواد غذایی در زون شرق کشور برگزار گردید
20 سفرتجارتی هیئت رهبری اتاق پکتیا وتاجران زون جنوب شرق به هندوستان
21 تعمیر جدید اتاق تجارت و صنایع غزنی افتتاح شد
22 حمایت سکتور خصوصی هرات از موضعگیری اتاق پیرامون تعدیل قانون اداره امور مالیات
23 سفر تجارتی هیئت مدیره اتاق هرات به ترکمنستان
24 ملاقات هیئت رهبری اتاق هرات با سفیرکبیر سویدن در کشور
25 جلسه آجندای ولایتی تشبثات بلخ برگزار شد
26 نشست معاون هیئت عامل اتاق با والی ولایت پروان
27 دومین کنفرانس اجندای تشبثاتی ولایت هرات
28 نشست هیئت رهبری اتاق غزنی، جمعی از متشبثین سکتور خصوصی و جامعه مدنی با والی آن ولایت
29 اتاق کابل اتاق بازرگانی و صنایع استان خراسان شمالی ایران تفاهم نامه همکاریهای اقتصادی به امضا رسانیدند
30 دیدار هیئت تجارتی ایران با هیئت رهبری اتاق هرات
31 سکتور خصوصی کشور کمک های بشردوستانه به کندز ارسال نمود
32 سفیر کبیر چین و رهبری اتاق مشترکاً از هرات بازدید نمودند
33 دومین مجمع عمومی اتحادیه متشبثین رهبر برای انکشاف افغانستان (LEAD)
34 اولین نمایشگاه زراعتی، انکشافی و صنایع روستایی در ولایت پنجشیر دایر شد
35 تعمیر جدید اتاق کاپیسا افتتاح شد
36 اتاق و اداره حرکت نشستهای آگاهی دهی و مشورتی با سکتور خصوصی و جامعه مدنی هرات برگزار نمود
37 اتاق تجارت و صنایع پنجشیر افتتاح شد
38 اتاق تجارت و صنایع میدان وردک ایجاد شد
39 سومین نمایشگاه مشترک افغان – هند در شهر هرات برگزار شد
40 اتاق برای 200 خانواده آسیب دیده در ولایت پنجشیر کمک های لازم را توزیع نمود
41 اتاق تجارت و صنایع اسپین بولدک عنقریب ایجاد می شود
42 اتاق تجارت و صنایع ولایت هلمند در مراسم با شکوه و مجلل افتتاح شد
43 اتاق تجارت و صنایع لغمان افتتاح شد
44 اتاق برای 200 خانواده آسیب دیده از جنگ دانگام، مواد اولیه کمک نمود
45 محصلان انستتیوت اداره وحسابداری پکتیا دومین دور کارآموزی خودرا در اتاق آنولایت به پایان رسانیدند
46 بزرگترین مارکیت میوه تازه و سبزیجات در کندهار افتتاح گردید
47 نشست تجارتی میان تاجران ولایات کندز، تخار و بلخ با تاجران ولایت ختلان تاجکستان برگزار شد
48 کمک صندوق سخاوت اتاق و تاجران خوست به مهاجرین وزیرستان
49 سنگ تهداب تعمیر اتاق کاپیسا گذاشته شد
50 كتاب رهنماي تجارت ميان مرزي بين افغانستان و تاجكستان به چاپ رسید