ملاقات معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق با سفیر کبیر جمهوری ترکیه در کابل

محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان روز پنج شنبه، مورخ 23 حمل 1397 با محترم اوزان آرطغرل سفیر کبیر جمهوری ترکیه در کابل ملاقات نمود.

ادامه مطلب...

برنامه آگاهی دهی برای مالیه دهنده گان کوچک در اتاق دایر شد

به سلسله تدویر ورکشاپ ها و برنامه های آگاهی برای اعضای سکتور خصوصی، برنامه آگاهی دهی توسط ریاست محترم مالیه دهنده گان کوچک ریاست عمومی عواید وزارت مالیه به همکاری اتاق تجارت و صنایع افغانستان روز

ادامه مطلب...

اتاق از همکاری خوب سفیرکبیر قزاقستان تقدیر نمود

محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره، محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیره و محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان روز یکشنبه مورخ 19 حمل 1397 با محترم

ادامه مطلب...

ملاقات رئیس هیئت عامل اتاق با سفیر کبیر جمهوری خلق چین

محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان روز یکشنبه، 19حمل 1397 با محترم لیو جنسانگ (H.E. Liu Jinsong) سفیرکبیر جدیدالتقرر جمهوری خلق چین در افغانستان در مقر سفارت آنکشور ملاقات

ادامه مطلب...

برنامه آگهی دهی پیرامون 95 درصد معافیت جرایم مالیاتی، در اتاق تدویر یافت

ریاست مالیه دهندگان متوسط ریاست عمومی عواید وزارت محترم مالیه به همکاری اتاق تجارت و صنایع افغانستان، برنامه آگاهی دهی پیرامون 95 درصد معافیت جرایم مالیاتی را به روز یکشنبه، 19 حمل 1397 با اشتراک

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

Natural Stone Logo

Safi Mover Transportation Co

Salar Shakib Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Pharma One International

Almas Khalis

Abdul Rahim Baba Logistics Co

Lalpoor Mohmand Ltd

Boustan-e-Sabz

Shah Faisal Momand Ltd.

Weyar Afghan Ltd

Rai Arian Logistic Services Co

Afghan Builders Consortium

Mawj Tasweer Advertising

Deldar Zadran Ltd

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

Watan Group

Golden Taj Ball

VICC

Fidha Ltd

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1396


سروى کاروبار - سنبله 1396