ملاقات رئیس هیئت عامل اتاق با سفیر چک در افغانستان

محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان به اساس دعوت سفارت محترم چک در کابل به روز چهارشنبه مورخ 27 جدی سال روان با محترم پتر اشتیپانک سفیر چک برای افغانستان و محترم البیرتو

ادامه مطلب...

نشست مشورتی هیئت مدیره اتاق برگزار شد

نشست مشورتی هیئت محترم مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان روز چهارشنبه مورخ 27 جدی سال روان در دفتر کاری معاون اول هیئت مدیره برگزار گردید. در این نشست که تعدادی از اعضای محترم هیئت مدیره و رئیس هیئت

ادامه مطلب...

ملاقات رئیس هیئت عامل اتاق با وزیر محترم ترانسپورت

محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت وصنایع افغانستان، روز سه شنبه مورخ 26 عقرب 1396 با محترم محمد حمید طهماسی وزیر ترانسپورت کشور ملاقات نمود. این ملاقات که در دفتر کاری وزیر ترانسپورت برگزار

ادامه مطلب...

هوتل کابل ستار بعد از بازسازی اساسی، بازگشایی گردید

هوتل کابل ستار که به اثر حملۀ انتحاری مورخ دهم جوزای 1396 واقع چهارراهی زنبق شدیداً خساره مند گردیده بود، بعد از بازسازی اساسی، به تاریخ 25 جدی سال روان طی مراسم خاصی که در آن مقامات عالیرتبه دولتی، هیئت

ادامه مطلب...

امضای تفاهمنامه میان اتاق، ریاست عمومی گمرکات، وزارت زراعت، و اداره ملی استندرد به منظور ایجاد (مرکز واحد طی مراحل گمرکی)

محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان در نشستی که به روز یکشنبه مورخ 24جدی سال جاری به منظور ایجاد مرکز واحد طی مراحل اسناد صادراتی در ریاست عمومی گمرکات با اشتراک

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

Natural Stone Logo

Safi Mover Transportation Co

Salar Shakib Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Pharma One International

Almas Khalis

Abdul Rahim Baba Logistics Co

Lalpoor Mohmand Ltd

Boustan-e-Sabz

Shah Faisal Momand Ltd.

Weyar Afghan Ltd

Rai Arian Logistic Services Co

Afghan Builders Consortium

Mawj Tasweer Advertising

Deldar Zadran Ltd

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

Watan Group

Golden Taj Ball

VICC

Fidha Ltd

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1396


سروى کاروبار - سنبله 1396