کنفرانس سرمایه گذاری انکشاف جلغوزه برگزار شد

کنفرانس سرمایه گذاری انکشاف جلغوزه  روز سه شنبه مورخ 18 جدی 1397 با اشتراک محترم نصیر احمد درانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، محترم

ادامه مطلب...

نشست معاون اول هیئت مدیره اتاق با تاجران حوزه جنوب و شرق کشور

محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز دوشنبه مورخ 17 جدی 1397 با تعدادی از تاجران حوزه جنوب و شرق کشور در دفتر کارش ملاقات کرده و پیرامون مشکلات شان بحث و تبادل

ادامه مطلب...

کنفرانس مشترک هماهنگی سکتور ترانسپورت در کابل برگزار شد

وزارت ترانسپورت به منظور ایجاد هماهنگی بهتر میان ادارات سکتور ترانسپورتی، «کنفرانس مشترک هماهنگی سکتور ترانسپورت» را به روز یکشنبه مورخ 16 جدی 1397با اشتراک وزرای ترانسپورت، مالیه، فوائد عامه، هیئت رهبری

ادامه مطلب...

استقبال ویژه از مواصلت اولین کاروان لاری های اموال صادراتی افغانستان از طریق راه لاجورد، در بندر امبرلی استانبول

محترم عتیق اله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان که به منظور اشتراک در مراسم مواصلت اولین کاروان لاری های اموال صادراتی افغانستان از طریق راه لاجورد و کنفرانس تواصل تجاری افغان – ترک، عازم

ادامه مطلب...

ایجاد مرکز واحد جمع آوری عواید ملی در کشور

ریاست مالیه دهندگان کوچک و متوسط وزارت مالیه به همکاری اداره آسان خدمت وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی، مراکز مختلف جمع آوری عواید ملی را بشکل مرکز واحد ارائه خدمات در آورد.

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Delight Sign

Dynamic Vision

New Sadi

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Afghan Builders Consortium

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

VICC

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1396


سروى کاروبار - میزان 1397