دیدار معاون تجارتی اتاق و نمایند‌گان مارکیت‌های حریق شده با رئیس اجرائیه‌ی کشور

محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، با جمعی از نمایندگان و دکانداران مارکیت های حریق شده در جاده نادر پشتون کابل، روز شنبه مورخ 12 عقرب سال روان با جلالتمآب

ادامه مطلب...

اولین محمولۀ تجارتی تحت سیستم تیر (TIR) از افغانستان به پاکستان صادر شد

اولین محمولۀ تجارتی و آزمایشی تحت سیستم تیر (TIR) به روز شنبه مورخ 12 عقرب 1397 با حضور محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هئیت مدیره اتاق، محترم عبدالله رقیبی معین عواید و گمرکات وزارت مالیه،

ادامه مطلب...

نشست رهبری اتاق و والی ولایت کابل با نمایندگان مارکیت هایی که از اثر آتش سوزی اخیر خسارمند شده اند

اعضای محترم رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان و والی محترم ولایت کابل طی نشستی با تاجران و نمایندگان مارکیت های خیرخواه، زرنگار، اتفاق و کابل مارکیت که از اثر آتش سوزی شام پنجشبه مورخ 10 عقرب سال روان

ادامه مطلب...

نشست معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق با مسئولان اتحادیه جلغوزه

محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز شنبه مورخ 12 عقرب سال روان با محترم محمد نسیم ملکزی قونسل تجارتی افغانستان در چین، محترم الحاج دلدار ځدران رئیس

ادامه مطلب...

معاون اول هیئت مدیره اتاق و هیئت همراه شان از مرکز خط آهن یووی چین دیدن نمودند

محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره و محترم الحاج نظام الدین تاج زاده رئیس کمیته غذایی و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان و تیم همراه شان، به منظور اشتراک در در نمایشگاه بین المللی

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Dynamic Vision

New Sadi

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Afghan Builders Consortium

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

VICC

Fidha Ltd

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1396


سروى کاروبار - میزان 1397