نشست رئیس هیئت عامل اتاق با مسئولان سازمان بین المللی کار (ILO)

محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز یکشنبه مورخ 12 حوت 1397 با محترمه توموکو نشیموتو معاون رئیس عمومی سازمان بین المللی کار در امور آسیا پسیفیک و محترم منظور خالق

ادامه مطلب...

جلسۀ رؤسای هیئت محترم مدیره مرکز و ولایات، در اتاق برگزار گردید

جلسۀ رؤسای اعضای محترم هیئت مدیره اتاق مرکز و 25 اتاق ولایاتی کشور تحت ریاست محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول و سرپرست هیئت مدیره اتاق و اشتراک اکثریت رؤسای هیئت مدیره اتاق های ولایتی، به روز شنبه مورخ

ادامه مطلب...

نشست رؤسای اتاق و سازمان بین المللی کار در افغانستان و بحث پیرامون موضوعات کاری

محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز سه شنبه مورخ 7 حوت 1397 با محترم منظور خالق رئیس عمومی سازمان بین المللی کار در افغانستان (ILO) ملاقات کرده و روی یکسلسله

ادامه مطلب...

نشست مقدماتی چهاردهمین کنفرانس تواصل تجارتی افغانستان – امریکا در کابل برگزار شد

اتاق مشترک افغانستان – امریکا به خاطر برگزاری چهاردهمین کنفرانس سالانۀ تواصل تجارتی افغانستان – امریکا که قرار است به تاریخ 30 اپریل 2019 در شهر واشنگتن امریکا تدویر یابد، نشست مقدماتی برای کنفرانس

ادامه مطلب...

سکتور خصوصی و عامه هزاران فرصت شغلی و تحصیلی را به هموطنان عزیز مشخصاً زنان مهیا میسازند

اتاق تجارت و صنایع افغانستان و مرکز انکشاف تجارت و کاروبار افغانستان (صیام بزنس) با همکاری وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی، اداره آسان خدمت، معینیت جوانان و اتحادیه پوهنتون های خصوصی افغانستان، در هفته آینده

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Delight Sign

Dynamic Vision

New Sadi

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Afghan Builders Consortium

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

VICC

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1398


سروى کاروبار - میزان 1397