رئیس جمهور کشور در نشست با سکتور خصوصی، از فعالیت های اتاق در راستای موفقیت دهلیز های هوایی، قدردانی نمود

درنشستی که از سوی مشاوریت ارشد ریاست جمهوری در امور مالی بانکداری، شام یکشنبه مورخ 14 دلو 1397 در قصر چهارچنار برگزار شد، از کار کرد اتاق تجارت و صنایع افغانستان و سایر نهاد هایی که برای موفقیت برنامه

ادامه مطلب...

سی و چهارمین جلسۀ دور دوم هیئت محترم مدیره اتاق برگزار گردید

سی و چهارمین جلسۀ دور دوم هیئت محترم مدیره اتاق، تحت ریاست محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق و اشتراک اکثریت اعضاء به روز دوشنبه مورخ  8 دلو 1397 در مقر اتاق تجارت و صنایع افغانستان، برگزار

ادامه مطلب...

آتش سوزی در میلاد مارکیت مندوی کابل، باعث ملیون ها افغانی خسارت به سکتور خصوصی گردید

آتش سوزی بزرگ حوالی ساعت 06:30 صبح روز یکشنبه، 7 دلو 1397 در میلاد مارکیت واقع مندوی شهر کابل اتفاق افتاد که میلیون ها افغانی به سکتور خصوصی خسارت وارد کرد.

ادامه مطلب...

نشست آمادگی برای چهاردهمین کنفرانس تواصل تجارتی افغان – امریکا در اتاق تدویر یافت

محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان روز شنبه، 6 دلو 1397 با محترم جفری گریکو رئیس عامل اتاق افغانستان – امریکا و محترم سلیمان لطفی رئیس بورد اتاق مذکور در دفتر کار خویش

ادامه مطلب...

نشست معاون اول هیئت مدیرۀ اتاق با مسؤلین مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبث

محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیرۀ اتاق تجارت و صنایع افغانستان روز چهارشنبه مورخ 3 دلو 1397 با محترم فضل ربی حقبین رئیس مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبث و همکارانش در دفتر کاری خویش ملاقات کرده و

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Delight Sign

Dynamic Vision

New Sadi

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Afghan Builders Consortium

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

VICC

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1396


سروى کاروبار - میزان 1397