بیست و نهمین جلسۀ دور دوم هیئت محترم مدیره اتاق برگزار گردید

بیست و نهمین جلسۀ دور دوم هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان تحت ریاست محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت محترم مدیره و اشتراک اکثریت اعضای محترم هیئت مدیره به روز چهارشنبه، 25 دلو 1396 در

ادامه مطلب...

اعتصاب صرافان سرای شهزادۀ کابل پایان یافت

صرافان سرای شهزداده‌ کابل، به تعقیب اقدام بانک مرکزی مبنی بر تعدیل مقرره ‌ای دربارۀ نحوۀ فعالیت صرافی‌ها در سراسر کشور، از روز چهارشنبه گذشته بدینسو دست به اعتصاب کاری زده بودند.

ادامه مطلب...

سکتور خصوصی، از دستاورد ها و تلاش های اتاق در حل مشکلات ترانزیتی تقدیر به عمل آورد

از فعالیت ها و دستاوردهای اتاق تجارت و صنایع افغانستان با حضور داشت مقامات دولتی، سکتور خصوصی و رسانه های محترم در نمایشگاه «ترانزیت حمل و نقل و سفر» که توسط شرکت بازاریابی مدرن میتود از تاریخ 20 – 22 دلو

ادامه مطلب...

نمایشگاه تجارتی کابل برگزارشد

نمایشگاه تجارتی کابل با اشتراک بهترین شرکت های تجارتی زنان توسط اتاق تجارت و صنایع زنان و با همکاری اتاق تجارت و صنایع افغانستان ومؤسسه پروموت  به مدت دو روز(19 – 20 دلو سال جاری) در هوتل ستاره های شهر

ادامه مطلب...

استقبال اتاق از معافیت ۹۵ در صدی جرایم مالیاتی

نظر به پيشنهاد اتاق تجارت و صنایع افغانستان، وزارت محترم ماليه در اصول نامۀ جدید بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۷ معافیت جرايم مالياتي را تصويب نمود. اتاق این اقدام حکومت را تقدیر نموده و آنرا گام مهم در راستای تشویق

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

Natural Stone Logo

Safi Mover Transportation Co

Salar Shakib Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Pharma One International

Almas Khalis

Abdul Rahim Baba Logistics Co

Lalpoor Mohmand Ltd

Boustan-e-Sabz

Shah Faisal Momand Ltd.

Weyar Afghan Ltd

Rai Arian Logistic Services Co

Afghan Builders Consortium

Mawj Tasweer Advertising

Deldar Zadran Ltd

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

Watan Group

Golden Taj Ball

VICC

Fidha Ltd

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1396


سروى کاروبار - سنبله 1396