قابل توجه تاجران و سرمایه گذاران!

فورم کاندیداتوری برای احراز پُست هیئت مدیرۀ اتاق ولایتی/ ولسوالی را از اینجا دانلود کنید. لطفاً به دقت فورم متذکره را خانه پوری کرده و قبل از ختم زمان توقف کاندیداتوری در اتاق ولایتی/ ولسوالی، به اتاق تجارت و سرمایه گذاری اتاق مربوطه تسلیم نموده، سند اخذ نمائید.
دعوت هیئت رهبری اتاق از سفیر کبیر عربستان در افغانستان

هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان روز شنبه مورخ 8 سرطان 1398 از جلالتمآب جاسم بن محمد الخالدی سفیر کبیر عربستان سعودی در افغانستان و همچنان قونسل افغانستان در ریاض، در یکی از پروژه های

ادامه مطلب...

اشتراک و ‌سخنرانی رئیس هیئت عامل اتاق در مراسم افتتاحیۀ نمایشگاه محصولات تجملی افغانستان در شهر میلانِ ایتالیا

محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، جهت اشتراک در مراسم افتتاحیۀ نمایشگاه جواهرات، سنگهای قیمتی، قالین، صنایع دستی و لباسهای ساخت افغانستان در شهر میلان ایتالیا،

ادامه مطلب...

دومین کنفرانس و نمایشگاه توریزم صحت کشور های عضو ایکو برگزار شد

دومین کنفرانس و نمایشگاه توریزم صحت کشور های عضو ایکو به تاریخ 28 الی 30 جوزای 1398 در شهر اردبیل ایران برگزار گردید که به نمایندگی افغانستان یک هئیت بلند رتبه به شمول محترم شلگری نماینده خاص ریاست اجرائیه،

ادامه مطلب...

جلسۀ ایجاد شبکۀ تجاری تولید و تورید کنندگان مواد غـذایی، در اتاق برگزار شد

جلسۀ ایجاد شبکۀ تجاری تولید و تورید کنندگان مواد غـذایی، به روز چهارشنبه مورخ 5 سرطان 1398با اشتراک محترم شفیق الله عطایی معاون پالیسی و تخنیکی هیئت عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، محترم

ادامه مطلب...

چهارمین جلسۀ تیم های تخنیکی و تدارکاتی سومین انتخابات اتاق، برگزار گردید

چهارمین جلسۀ تیم های تخنیکی و تدارکاتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به منظور تدویر موفقانۀ سومین انتخابات اتاق در مرکز و اتاق های ولایتی/ ولسوالی به اشتراک معاونین هیئت عامل و مسئولین و کارمندان

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Delight Sign

Dynamic Vision

New Sadi

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Afghan Builders Consortium

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

VICC

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1398


سروى کاروبار - میزان 1397