معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق از کارخانه پروسس جلغوزۀ دلدار ځدران دیدن نمود

محترم الحاج محمد یونس مومند، معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، محترم میرزمان پوپل مسئول انکشاف صنایع و صادرات اتاق و تیم همراه شان روز چهار شنبه مورخ 16 عقرب 1397 از کارخانۀ پروسس جلغوزۀ

ادامه مطلب...

دهلیز هوایی افغانستان- چین توسط رئیس جمهور کشور افتتاح شد

دهلیز هوایی میان افغانستان و چین، صبح روز سه شنبه مورخ 15 عقرب 1397، توسط جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور و با حضور داشت محترم اجمل احمدی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور مالی و بانکداری،

ادامه مطلب...

سومین جلسۀ اعضای اتاق تجارت و صنایع سارک (افغانستان) برگزار شد

سومین جلسۀ اعضای اتاق تجارت و صنایع سارک (افغانستان) تحت ریاست محترم الحاج محمد یونس مومند معاون اتاق سارک افغنستان و اشتراک محترم الحاج بازمحمد افسرزی، محترم الحاج غلام نبی عیدی زاده، محترم

ادامه مطلب...

جلسه بررسی خسارات و چگونگی فعال سازی مارکیت‌های حریق شده، در مقر اتاق برگزار شد

جلسه بررسی خسارات و چگونگی فعال سازی مارکیت‌ های حریق شده در جاده نادر پشتون با حضور هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان و اتاق تجارت و صنایع کابل، سرپرست شاروالی کابل، رئیس ناحیه دوم و دها تن

ادامه مطلب...

مرحلۀ چهارم برنامۀ آموزش رایگان (آغاز و انکشاف تجارت یا SIYB) در اتاق گشایش یافت

مرحلۀ چهارم برنامۀ آموزش رایگان (آغاز و انکشاف تجارت) به تاریخ 14 عقرب سالجاری در اتاق تجارت و صنایع افغانستان گشایش یافت. در این برنامه 23 تن از علاقمندان آموزش تجارت اشتراک ورزیدند.

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Dynamic Vision

New Sadi

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Afghan Builders Consortium

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

VICC

Fidha Ltd

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1396


سروى کاروبار - میزان 1397