سکتور خصوصی: دولت باید هر چه زودتر قوانین مالیاتی را تعدیل نماید!

نمایندگان بخش های مختلف سکتور خصوصی اعم از تاجران، سرمایه گذاران و رؤسای اتحادیه های صنایع، شرکت های ساختمانی، اتحادیه پیشه وران، اتحادیه های صادرکنندگان و واردکنندگان، اتحادیه های سنگ های

ادامه مطلب...

خانه تجارتی ازبکستان در کابل افتتاح شد

خانه تجارتی ازبکستان روز سه شنبه مورخ ۵ دلو ۱۳۹۵توسط محترم عبدالعزیز کاملوف وزیر امور خارجه آنکشور، محترم شاکر کارگر نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان در امور کشورهای مشترک المنافع و محترم

ادامه مطلب...

نشست رهبری اتاق با اعضای سکتور خصوصی و نماینده وزارت امور خارجه کشور

محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان طی نشستی در دفتر کارش به روز چهارشنبه مورخ 29 جدی 1395 که محترم الحاج بازمحمد افسرزی معاون صنعتی هیئت مدیره اتاق نیز حضور

ادامه مطلب...

نشست هیئت رهبری اتاق با سفیر کبیر هندوستان مقیم کابل

هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان هریک محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره، محترم آذرخش حافطی رئیس کمیته روابط بین الملل  هیئت مدیره، محترم الحاج نظام الدین تاج زاده عضو هیئت مدیره،

ادامه مطلب...

برنامه آموزشی مواد غذایی در هرات برگزار شد

تیم مشترک اتاق تجارت و صنایع افغانستان، وزارت صحت عامه و مؤسسه گین به منظور تحقق غنی سازی مواد غذایی، تدویر برنامه آموزشی و کمک تخنیکی در باره غنی سازی مواد غذایی به تاریخ 26 جدی 1395 به ولایت هرات

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

New Sadi

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Afghan Builders Consortium

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

VICC

Fidha Ltd

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1396


سروى کاروبار - ثور 1397