وضع جوازنامه صنفی از سوی شاروالی بالای تاجران، غیر قانونی میباشد

اخیراٌ به اساس تصمیم شورای عالی وزیران جمهوری اسلامی افغانستان طرحی ایجاد گردید که به اساس آن تاجران مکلف اند تا جوازهای صنفی شاروالی را در کنار جواز تشبث اخذ نمایند.

ادامه مطلب...

برنامه آموزشی (قواعد منشأ اموال و احکام قبل از ورود آن) در اتاق تدویر یافت

ورکشاپ آموزشی یکروزه تحت عنوان "قواعد منشأ اموال و احکام قبل از ورود اموال" توسط پروژۀ تجارت وعواید افغانستان(آتار) به همکاری اتاق تجارت و صنایع در سالون کنفرانس های اتاق تدویر یافت.

ادامه مطلب...

آمادگی شرکت "هلمند نوشیروان سنگ مرمر لمتد" به سرمایه گذاری بزرگ در بخش استخراج و پروسس سنگ مرمر

در نشستی که محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان به تاریخ 17 میزان 1395 با محترم الحاج شایسته خان رئیس و تعدادی از اعضای شرکت "هلمند نوشیروان سنگ مرمر

ادامه مطلب...

کنفرانس دو روزۀ بروکسل با وعده کمک بیش از پانزده میلیارد دالر به افغانستان، پایان یافت

نشست بروکسل که با اشتراک نمایند‎گان بیش از ۷۰ کشور و اضافه از ۲۰ سازمان و نهاد بین المللی به تاریخ ۱۳ – ۱۴ میزان ۱۳۹۵ در بلجیم برگزار گردید، نمایندگان این کشورها تعهد کردند که طی چهار سال آینده ۱۵.۲ میلیارد

ادامه مطلب...

تفاهم نامه های ارائه خدمات میان اتحاد جهانی بهبود تغذیه (GAIN) و اتاق تجارت و صنایع افغانستان به امضأ رسید

غنی سازی مواد غذایی به عنوان مؤثرترین و ارزانترین راه برای کاهش شیوع امراض سوی تغذی شمرده میشود و در بلند مدت میتواند به صورت پایدار موجب کاهش امراض سوی تغذی و کاهش شیوع آنها در جمعیت یک کشور

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

Natural Stone Logo

Safi Mover Transportation Co

Salar Shakib Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Pharma One International

Almas Khalis

Abdul Rahim Baba Logistics Co

Lalpoor Mohmand Ltd

Boustan-e-Sabz

Shah Faisal Momand Ltd.

Weyar Afghan Ltd

Rai Arian Logistic Services Co

Afghan Builders Consortium

Mawj Tasweer Advertising

Deldar Zadran Ltd

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

Watan Group

Golden Taj Ball

VICC

Fidha Ltd

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1396


سروى کاروبار - ثور 1397