نمایشگاه بین‌المللی محصولات زراعتی دُبی افتتاح شد

نمایشگاه بین‌المللی محصولات زراعتی (گلف ‌فود) از تاریخ 28 دلو الی 2 حوت 1397 در مرکز تجارت جهانی شهر دُبی افتتاح گردید. سالون نمایشگاهی افغانستان در نمایشگاه گلف ‌فود دُبی روز یکشنبه مورخ 28 دلو سال جاری توسط

ادامه مطلب...

جلسه نوبتی گروپ کاری پنجم حقوقی کمیته اجرایی انکشاف سکتور خصوصی(پرایسیک) در اتاق تدویر یافت

به ادامۀ جلسات نوبتی گروپ کاری پنجم حقوقی کمیته اجرایی انکشاف سکتور خصوصی (پرایسیک)، جلسۀ مذکور به روز یکشنبه مورخ 28 دلو 1397 با اشتراک اعضای گروپ کاری پنجم حقوقی، در مقر اتاق تجارت و صنایع افغانستان

ادامه مطلب...

نشست رهبری اتاق و سرمایه گذاران کشور با سرپرست وزیر جدید صنعت و تجارت

اعضای هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز پنجشنبه مورخ 25 دلو1397 با جلالتمآب اجمل احمدی سرپرست وزیر جدید صنعت و تجارت کشور نشستی را با حضور جمعی از سرمایه گذاران و اعضای سکتور خصوصی

ادامه مطلب...

امضای تفاهمنامۀ همکاری سه جانبه میان اتاق، وزارت صنعت و تجارت و شرکت هوایی کام ایر

اتاق تجارت و صنایع افغانستان، وزارت صنعت و تجارت و شرکت هوایی کام ایر به خاطر هماهنگی بیشتر در جهت افزایش صادرات و تطبیق موفقانه برنامۀ دهلیز های هوایی روز پنجشنبه مورخ 25 دلو1397 تفاهمنامۀ همکاری

ادامه مطلب...

برنامه آگاهی دهی امور مالیاتی در اتاق برگزار شد

ریاست عمومی عواید، زون مرکز وزارت محترم مالیه به منظور آگاهی دهی متشبثین و اعضای سکتور خصوصی و ترویج هرچه بهتر فرهنگ مالیه دهی، در هفته کمپاین مالیاتی، ورکشاپ آگاهی دهی امور مالیاتی را روز سه

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Delight Sign

Dynamic Vision

New Sadi

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Afghan Builders Consortium

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

VICC

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1396


سروى کاروبار - میزان 1397