امضای دو تفاهمنامه انتقال کارگوی هوایی، میان اتاق و شرکت های هوایی آریانا و ترکش

اتاق تجارت و صنایع افغانستان، دو تفاهمنامه انتقال کارگو توسط طیاره را با شرکت های هوایی آریانا و ترکش ایرلاین به امضاء رسانید. این تفاهمنامه ها را از جانب اتاق، محترم عتیق‌الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق و از جانب

ادامه مطلب...

افتتاح پروژه های) زنجیرۀ ارزش مالداری و نباتات گرانبها( در کابل

دو پروژۀ زراعتی به ارزش حدود 110 میلیون دالر امریکایی روز سه شنبه مورخ 13 سنبله 1397 در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با حضور محترم نصیراحمد درانی وزیر زراعت، محترم هربی اسمیت رئیس اداره‌ بین‌المللی توسعوی ایالات

ادامه مطلب...

ورکشاپ دادخواهی و ارتباطات، در اتاق تدویر یافت

اتاق تجارت و صنایع افغانستان و اداره انکشافی آلمان (GIZ) ورکشاپ دو روزه( 13 – 14 سنبله سال روان) تحت عنوان «دادخواهی برای بدست آوردن منافع تجارتی و ارتباطات» را با اشتراک محترم شفیق الله عطایی

ادامه مطلب...

مرحلۀ دوم برنامۀ آموزش رایگان (آغاز و انکشاف تجارت) در اتاق افتتاح گردید

یکی از ماموریت های اتاق به عنوان نهاد کارفرما این است تا زمینه را برای اشخاصی که ایده های تجارتی دارند، اما در برابر شان مشکلات عدیده ای وجود دارند و نمیتوانند به صورت مسلکی تجارت شان را آغاز نمایند، فراهم نماید.

ادامه مطلب...

نشست رئیس هیئت عامل اتاق با رؤسای انکشاف صادرات و نمایشگاه های وزارت صنعت و تجارت افغانستان

محترم عتیق‌الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز یکشنبه مورخ 11 سنبله سال جاری با محترمه الهه شاهین، رئیس اداره انکشاف صادرات و محترم ذبیح الله یوسفی رئیس تدویر نمایشگاه ها و پیشرفت های

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

New Sadi

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Afghan Builders Consortium

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

VICC

Fidha Ltd

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1396


سروى کاروبار - سرطان 1397