پنج پروژه بزرگ و کوچک مشارکت عامه و خصوصی در بخش صحت، آماده سرمایه گذاری سکتور خصوصی می باشند

پنج پروژه بزرگ و کوچک مشارکت عامه و خصوصی‌ (PPP) در بخش صحت، شامل شفاخانه های جمهوریت و علی جناح هریک با ظرفیت 200 بستر و شفاخانه صد بستر یونیک و همچنان پروژه خدمات تشخیصیه تصویری شفاخانه

ادامه مطلب...

افتتاح دهلیزهوایی جدید کابل – ممبی هند

نشست ایکه به منظور افتتاح دهلیزهوای جدید بین شهرممبی هند و کابل به روز چهارشنبه، 6 جدی سال 1396در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی برگزار گردید، جلالتمآب محمد سرور دانش، معاون دوم مقام عالی

ادامه مطلب...

کنفرانس ملی کارفرمایان پیرامون انکشاف (برنامه کشوری کار شایسته) در کابل برگزار

اتاق تجارت وصنایع افغانستان، به عنوان نماینده سکتور خصوصی و کارفرمایان، کنفرانس ملی کارفرمایان پیرامون انکشاف « برنامه کشوری کار شایسته» را با  با اشتراک شرکای کاری خود (وزارت کار و امور اجتماعی،

ادامه مطلب...

بیست و هفتمین جلسۀ هیئت مدیره اتاق برگزار

بیست و هفتمین جلسۀ هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان تحت ریاست محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره و اشتراک اکثریت اعضای محترم هیئت مدیره به روز چهارشنبه، 29 قوس 1396 در دفتر دارالانشای

ادامه مطلب...

کنفرانس همکاری میان سکتور خصوصی و عامه در کابل برگزار گردید

محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان در کنفرانس همکاری میان سکتور خصوصی و عامه که به روز چهارشنبه، 22 قوس 1396در هوتل صافی لندمارک کابل برگزار گردید اشتراک

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

Natural Stone Logo

Safi Mover Transportation Co

Salar Shakib Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Pharma One International

Almas Khalis

Abdul Rahim Baba Logistics Co

Lalpoor Mohmand Ltd

Boustan-e-Sabz

Shah Faisal Momand Ltd.

Weyar Afghan Ltd

Rai Arian Logistic Services Co

Afghan Builders Consortium

Mawj Tasweer Advertising

Deldar Zadran Ltd

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

Watan Group

Golden Taj Ball

VICC

Fidha Ltd

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1396


سروى کاروبار - سنبله 1396