قدردانی کمیته تنظیم خدمات عمره، از همکاری خوب سفارت عربستان سعودی در کابل

کمیته تنظیم خدمات عمره طی کنفرانس مطبوعاتی از همکاری های نیک سفارت عربستان سعودی، وزارت حج و اقاف، وزارت اطلاعات فرهنگ و اتاق تجارت و صنایع افغانستان تقدیر به عمل آورد.

ادامه مطلب...

نشست مقدماتی کنفرانس ملی "نقش عدالت در انکشاف اقتصادی افغانستان"، در اتاق برگزار شد

نشست مقدماتی پیرامون کنفرانس ملی "نقش عدالت در انکشاف اقتصادی افغانستان" با اشترک محترم شفیق الله عطایی معاون پالیسی و تخنیکی هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، محترم محمد آصف فیاض مشاور لوی

ادامه مطلب...

نمایشگاه "تجارت های موثر و جوانان متخصص" در کابل برگزار شد

اتاق تجارت و صنایع افغانستان، پوهنتون پولی تخنیک کابل و شرکت نمایشگاهی آرین روز، اولین نمایشگاه داخلی تجارت و جوانان را تحت عنوان "تجارت های موثر و جوانان متخصص" از تاریخ 23 الی 25 حمل 1396 به مدت سه روز در

ادامه مطلب...

نشست پیرامون غنی سازی مواد غذایی در اتاق برگزار شد

محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز دوشنبه مورخ 21 حمل 1396 با محترم داکتر همایون لودین مسؤل تغذی عامه در وزارت صحت عامه، محترم داکتر حفیظ الله ولی رحیمی رئیس

ادامه مطلب...

ملاقات هیئت تجارتی قزاقی و رئیس عامل اتاق با نماینده خاص رئیس جمهور در امور کشورهای آسیای میانه

هیئت تجارتی کشور قزاقستان تحت رهبری عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان با محترم محمد شاکر کارگر نماینده خاص رئیس جمهور در امور کشورهای اسیای میانه با حضور داشت محترم

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

New Sadi

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Afghan Builders Consortium

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

VICC

Fidha Ltd

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1396


سروى کاروبار - ثور 1397