محترم آذرخش حافظی به حیث رئیس اتاق تجارت و صنایع سازمان ایکو تعیین گردید

هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان این موقف و دستاورد بزرگ را به محترم آذرخش حافظی، همه اعضای سکتور خصوصی و مردم افغانستان تبریگ گفته و برای شان در پیشبرد بهینه اتاق تجارت و صنایع ایکو توفیقات بیشتر

ادامه مطلب...

ملاقات معاون اول هیئت مدیره اتاق با رئیس اداره بین المللی تغذیه و تعلیم (NEI)

محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز چهارشنبه، 16حوت 1396 با محترم ستیفن کوان رئیس اداره بین المللی تغذیه و تعلیم (NEI)  در دفتر کاری خود ملاقات کرده و روی همکاری اتاق

ادامه مطلب...

نمایشگاه ملی کار و تحصیل در کابل افتتاح شد

نمایشگاه ملی کار و تحصیل با اشتراک جلالتمآب فیض الله ذکی وزیر کار، امور اجتماعی، شهداء و معلولین، اعضای هیئت رهبری اتاق محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره و محترم الحاج محمد یونس مومند معاون

ادامه مطلب...

آغاز صادرات از طریق دهلیز هوایی کابل – آلماتی قزاقستان توسط شرک هوایی کام ایر

به اساس توافق قبلی میان حکومت افغانستان و قزاقستان و تفاهمنامه سه جانبه میان مشاوریت افتصادی ریاست جمهوری، اتاق تجارت و صنایع افغانستان و شرکت هوایی کام ایر که به تاریخ 20 قوس سال جاری در مرگز رسانه

ادامه مطلب...

اولین ویزه ورودی (On Arrival Visa) برای یک تاجر خارجی در میدان هوایی کابل صادر شد

در اثر تلاش های اتاق تجارت و صنایع افغانستان مبنی بر ایجاد تسهیل صدور ویزه برای تاجران و سرمایه گذاران بین المللی جهت ورود به افغانستان، امروز دوشنبه، 30 دلو 1396 اولین ویزه ورودی (On Arrival Visa) از بخش

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Delight Sign

Dynamic Vision

New Sadi

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Afghan Builders Consortium

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

VICC

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1398


سروى کاروبار - میزان 1397