قابل توجه تاجران و سرمایه گذاران!

فورم کاندیداتوری برای احراز پُست هیئت مدیرۀ اتاق ولایتی/ ولسوالی را از اینجا دانلود کنید. لطفاً به دقت فورم متذکره را خانه پوری کرده و قبل از ختم زمان توقف کاندیداتوری در اتاق ولایتی/ ولسوالی، به اتاق تجارت و سرمایه گذاری اتاق مربوطه تسلیم نموده، سند اخذ نمائید.
جلسۀ کمیته اجرائیه هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان برگزار شد

جلسۀ کمیته اجرائیه هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان تحت ریاست محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره و اشتراک اکثریت اعضای آن به روز یکشنبه مورخ 30 سرطان 1398 در دفتر معاون اول

ادامه مطلب...

دیدار هیئت رهبری اتاق با مسئولین اداره امور ریاست جمهوری

محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره، محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیره، محترم الحاج غلام نبی عیدی زاده رئیس کمیته مالی و عضو هیئت مدیره، محترم الحاج محمد داود یوسفزی و محترم الحاج

ادامه مطلب...

ششمین جلسۀ تیم های تخنیکی و تدارکاتی سومین انتخابات اتاق، برگزار گردید

ششمین جلسۀ تیم های تخنیکی و تدارکاتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به منظور برگزاری سومین انتخابات اتاق در مرکز و اتاق های ولایتی/ ولسوالی، روز یکشنبه مورخ 30 سرطان 1398 تحت ریاست محترم

ادامه مطلب...

نمایشگاه محصولات افغانستان وازبیکستان درشهر تاشکند افتتاح گردید

نمیشگاه محصولات افغانستان ازبیکستان توسط وزرای تجارت افغانستان وازبیکستان ، محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هییت مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری با اشتراک محترم الحاج بازمحمد افسرزی معاون صنعتی هیئت

ادامه مطلب...

ملاقات هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با مسؤلان خطوط آهن ازبیکستان

محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با محترم کمالوف اکمل معاون رئیس JSC و محترم اکه صمدوف معاون خطوط ریل ازبیکستان در اداره خطوط ریل آنکشور در تاشکند

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Delight Sign

Dynamic Vision

New Sadi

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Afghan Builders Consortium

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

VICC

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1398


سروى کاروبار - میزان 1397