نشست هیئت رهبری اتاق با رئیس گمرکات، تاجران و صنعتکاران کشور پیرامون افزایش تعرفه گمرکی

هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز دوشنبه مورخ 28 عقرب 1397 با محترم احمد رشاد پوپل رئیس عمومی گمرکات وزارت مالیه و تعدادی کثیری از تاجران، صنعتکاران و اعضای سکتورخصوصی در سالون کنفرانس

ادامه مطلب...

معرفی برنامه کشوری کار شایسته برای سالهای (2018-2022)

برنامه کشوری کار شایسته دارای یک سلسله برنامه های کلیدی شامل موضوعات چون ارتقای ظرفیت در عرصه تولید و تحلیل معلومات بازار کار، فرصت های بیشتر آموزشی و کاریابی برای زنان و مردان، محیط سازگار برای انکشاف

ادامه مطلب...

نشست مشورتی مسودۀ پالیسی ملی کیفیت در کابل برگزار شد

وزارت تجارت و صنعت، مشترکاً با اتاق تجارت و صنایع افغانستان و اداره ملی ستندرد (انسا) به همکاری تخنیکی مرکز تجارت بین المللی (ITC) در تحت پروژه توسعه تجارت افغانستان (AAT) مسودۀ پالیسی ملی کیفیت را

ادامه مطلب...

نشست معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق با تاجران و اعضای اتحادیۀ وارد کنندگان سمنت

محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز چهار شنبه مورخ 23عقرب 1397با تاجران و اعضای اتحادیۀ واردکنندگان سمنت کشور در دفتر کاری خویش ملاقات کرده و روی

ادامه مطلب...

شکایت تجار وارد کننده از بلند رفتن محصول گمرکی مواد خوراکی و اولیه

محترم عتیق الله نصرت، رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز چهارشنبه مورخ 23 عقرب سال روان با تعدادی از تاجران کشور در سالون نشست های ریاست هیئت عامل ملاقات کرده و پیرامون مشکلات شان

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Dynamic Vision

New Sadi

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Afghan Builders Consortium

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

VICC

Fidha Ltd

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1396


سروى کاروبار - میزان 1397