قابل توجه تاجران و سرمایه گذاران!

فورم کاندیداتوری برای احراز پُست هیئت مدیرۀ اتاق ولایتی/ ولسوالی را از اینجا دانلود کنید. لطفاً به دقت فورم متذکره را خانه پوری کرده و قبل از ختم زمان توقف کاندیداتوری در اتاق ولایتی/ ولسوالی، به اتاق تجارت و سرمایه گذاری اتاق مربوطه تسلیم نموده، سند اخذ نمائید.
امضای تفاهمنامه همکاری های تخنیکی جهت رشد کیفیت و توسعه تجارت زعفران کشور

به منظور عرضه زعفران با کیفیت به مارکیت‌های جهان و توسعه تجارت آن، اداره ملی ستندرد روز سه شنبه مورخ 8 اسد 1398 تفاهمنامه همکاری دوجانبه را با اتحادیه زعفران کاران افغانستان به امضأ رسانید.

ادامه مطلب...

از روز ملی بیرق کشور در اتاق تجلیل به عمل آمد

هیئت رهبری و کارمندان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از روز ملی بیرق کشور عصر روز دوشنبه مورخ 7 اسد 1398 در صحن اتاق طی مراسمی تجلیل نمودند.

ادامه مطلب...

سومین جلسۀ کمیته هیئت رهبری پروژه پیشبرد تجارت افغانستان برگزار شد

سومین جلسۀ کمیته هیئت رهبری پروژه پیشبرد تجارت افغانستان با اشتراک وزیر صنعت و تجارت، رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، سفیر اتحادیه اروپا، مسئولین پروژه پیشبرد تجارت افغانستان،

ادامه مطلب...

ملاقات محترم خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با رئیس انستتیوت جامعه مدنی افغانستان

محترم خانجان الکوزی معاون اول اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با محترم عزیز احمد تسل رئیس انستتیوت جامعه مدنی افغانستان در دفتر کارش ملاقات نمود.

ادامه مطلب...

نشست سکتور خصوصی و حکومت پیرامون برگزاری صدمین سالگرد استرداد استقلال کشور

ریاست عمومی اداره امور طی نشستی با اعضای هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، رهبری اتاق‌های ولایت کابل، صنایع و معادن، زنان، روسای اتحادیه‌های تجاری، نمایندگی اتاق بین المللی، پیرامون

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Delight Sign

Dynamic Vision

New Sadi

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Afghan Builders Consortium

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

VICC

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1398


سروى کاروبار - میزان 1397