نشست رئیس هیئت عامل اتاق با رؤسای اتحادیه های میوه تازه و خشک کشور

محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان بعد از ظهر روز سه شنبه، 18 عقرب 1395 با رؤسا و اعضای رهبری اتحادیه های میوه تازه و خشک کشور در سالون ملاقات های این اداره ملاقات

ادامه مطلب...

ورکشاپ آگاهی دهی برای اشتراک کنندگان نمایشگاه پراگمتی میدان هند، در اتاق دایر شد

ورکشاپی تحت عنوان "آموزش توسعه تجارت و صادرات باکیفیت در بازارهای جدید" توسط اداره انکشافی ایالات متحده امریکا (USAID) به همکاری آمریت انکشاف صنایع و صادرات اتاق در سالون کنفرانس های اتاق تجارت و صنایع

ادامه مطلب...

امضای تفاهم‌نامۀ ایجاد خانه تجارتی افغانستان – ازبکستان

اتاق تجارت و صنایع افغانستان و اداره صادارات (اُذان) (GSC –Uzsanoatexport) جمهوری ازبکستان تفاهم‌نامه ایجاد خانه تجارتی افغانستان – ازبکستان را امضأ نمودند.

ادامه مطلب...

برنامه آگاهی دهی چارچوب پالیسی ملی و قانون مشارکت عامه و خصوصی در اتاق تدویر یافت

ورکشاپ یک روزه تحت عنوان "معرفی چارچوب پالیسی ملی و قانون مشارکت عامه و خصوصی" از سوی اداره مرکزی مشارکت وزارت محترم مالیه به همکاری اتاق تجارت و صنایع افغانستان به تاریخ 10 عقرب 1395 در سالون

ادامه مطلب...

سفر هیئت تجارتی کشور به جمهوری ازبکستان

هیئت عالرتبه کشور متشکل از محترم محمد شاکر کارگر نماینده خاص رئیس جمهور در کشور های آسیای میانه، محترم داکترهمایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور مخابرات و تکنالوجی معلوماتی و محترم عتیق الله

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Aria Afghan Turkman Logistic Co

Natural Stone Logo

Safi Mover Transportation Co

Salar Shakib Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Pharma One International

Almas Khalis

Abdul Rahim Baba Logistics Co

Lalpoor Mohmand Ltd

Boustan-e-Sabz

Shah Faisal Momand Ltd.

Weyar Afghan Ltd

Rai Arian Logistic Services Co

Afghan Builders Consortium

Mawj Tasweer Advertising

Deldar Zadran Ltd

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

Watan Group

Golden Taj Ball

VICC

Fidha Ltd

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1396


سروى کاروبار - قوس 1395