قابل توجه تاجران و سرمایه گذاران!

فورم کاندیداتوری برای احراز پُست هیئت مدیرۀ اتاق ولایتی/ ولسوالی را از اینجا دانلود کنید. لطفاً به دقت فورم متذکره را خانه پوری کرده و قبل از ختم زمان توقف کاندیداتوری در اتاق ولایتی/ ولسوالی، به اتاق تجارت و سرمایه گذاری اتاق مربوطه تسلیم نموده، سند اخذ نمائید.
هفتمین جلسۀ تیم های تخنیکی و تدارکاتی سومین انتخابات اتاق، برگزار گردید

هفتمین جلسۀ تیم‌های تخنیکی و تدارکاتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به منظور تدویر موفقانۀ سومین انتخابات اتاق در مرکز و اتاق‌های ولایتی/ ولسوالی تحت ریاست محترم الحاج احمد توفیق داوری معاون مالی و اداری

ادامه مطلب...

رئیس اجرائی جدید مرکز حل منازعات تجارتی، از سوی رهبری اتاق معرفی گردید

محترم زاهد عمرزی رئیس اجرائی جدید مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان، به روز  یکشنبه مورخ 13 اسد 1398 از سوی هیئت رهبری اتاق، محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره، محترم الحاج نظام الدین تاج زاده

ادامه مطلب...

ملاقات رهبری اتاق با معین جدید گمرکات وزارت مالیه

اعضای هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و اتاق ولایت کابل روز یکشنبه مورخ 13 اسد 1398 با محترم ولید تمیم معین جدید معینیت گمرکات وزارت مالیه در مقر آن اداره ملاقات کرده و روی مشکلات سکتور

ادامه مطلب...

نشست مشورتی وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی با شرکت های مختلف سکتور خصوصی

وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی افغانستان به منظور مشارکت بیشتر سکتور خصوصی در راستای تطبیق پروژه های آی تی این وزارت، نشست مشورتی را با رؤسای شرکت های مختلف آی سی تی، ساختمانی و پوهنتون

ادامه مطلب...

جلسۀ آگاهی دهی پرداخت مالیات به شکل آنلاین، در اتاق تدویر یافت

جلسۀ آگاهی دهی پرداخت مالیات به شکل الکترونیکی و آنلاین، با حضور محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، محترمه آمنه احمدی رئیس عمومی عواید وزارت مالیه و

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Delight Sign

Dynamic Vision

New Sadi

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Afghan Builders Consortium

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

VICC

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1398


سروى کاروبار - میزان 1397