برنامه آگاهی دهی ستندرد جلغوزه، در اتاق دایر گردید

به منظور بهبود کیفیت، پروسس و رشد صادرات جلغوزۀ افغانستان، برنامۀ آگاهی دهی برای دها تن از تاجران صادرکننده، اعضای اتحادیه و تولیدکنندگان جلغوزه، توسط اداره ملی ستندرد (انسا) و همکاری اتاق تجارت و صنایع

ادامه مطلب...

برنامه آگاهی دهی مبارزه علیه بیماری سرطان در اتاق تدویر یافت

به سلسله همکاری های اتاق در قسمت برگزاری ورکشاپ های عام المنفعه، برنامه آگاهی دهی مبارزه علیه بیماری سرطان برای کارمندان اتاق توسط «بنیاد مبارزه علیه سرطان» و به همکاری اتاق تجارت و صنایع افغانستان، به

ادامه مطلب...

ملاقات معاون اول هیئت مدیره اتاق با رئیس اداره بین المللی تغذیه و تعلیم (NEI)

محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز شنبه مورخ 10 قوس 1397 با محترم ستیفن کوان رئیس اداره بین المللی تغذیه و تعلیم NEI)  ) و محترم محبوب الله صدیقی مشاور ارشد وزیر

ادامه مطلب...

مشکلات واردکنندگان گاز مایع، در اتاق مورد بحث قرار گرفت

محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز چهارشنبه مورخ 7 قوس  1397 با واردکنندگان گازمایع در دفتر کارش ملاقات کرده و مشکلات آنانرا مبنی بر توقف تعدادی از تانکر های گاز مایع

ادامه مطلب...

وارد کنندکان تراکتور و پنبۀ مصنوعی، مشکلات شانرا با رهبری اتاق، مطرح نمودند

اعضای هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز چهار شنبه مورخ 7 قوس 1397 با تعدادی از تاجران حوزه غرب کشور و واردکنندکان تراکتور و پنبۀ مصنوعی ، ملاقات کرده و روی مشکلات آنان مبنی بر افزایش چند برابر

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Dynamic Vision

New Sadi

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Afghan Builders Consortium

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

VICC

Fidha Ltd

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1396


سروى کاروبار - میزان 1397