اتحادیه شرکت های سیاحتی توریستی و خدماتی حج و عمره افغانستان افتتاح گردید

اتحادیه شرکتهای سیاحتی توریستی و خدماتی حج و عمره افغانستان روز سه شنبه 4 ثور 1391 با اشتراک  آقایان محمد قربان حقجو رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان پوهنمل غلام نبی فراهی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، مولوی عبدالحکیم منیب معین مسلکی وزارت حج و اوقاف، سید زمان بها رئیس اداره افغان ترک، رئیس عواید وزارت مالیه، اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، اعضای هیئت مدیره اتاق کابل، رؤسای شرکت های سیاحتی و توریستی و تعدادی از متشبثین خصوصی، در هوتل صافی لندمارک افتتاح گردید.

محترم محمد قربان حقجو رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان ایجاد اتحادیه شرکتهای سیاحتی، توریستی و زیارتی را یک اقدام نیک توصیف نموده، چنین گفت: "شرکتهای سیاحتی و زیارتی قبلاً به گونه جداگانه فعالیت داشتند که با ایجاد این اتحادیه شرکتهای مذکور زیر یک چتر قرار گرفته و در میان شان هماهنگی خوب ایجاد خواهد شد و سکتور سیاحتی در آینده به عنوان یک نهاد مهم پذیرفته خواهد شد."

حقجو از نمایندگان این شرکتها خواست که در تنظیم برنامه های زیارتی و بخصوص در زمینه حج عمره باید کاری صورت گیرد که تسهیلات لازم به مردم فراهم گردد. وی از همکاری دایمی اتاق با این اتحادیه وعده سپرده و ابراز خرسندی نمود که این اتحادیه در چوکات سکتور خصوصی ایجاد گردیده است.

حقجو از رشد اقتصادی در بخش مطبوعات، مخابرات، خدمات و تعلیم و تربیه نیز یاد آوری کرد. به گفته وی مطبوعات کشور دستاورد های خوبی داشته اند و همچنان مخابرات بیشترین سرمایه گذاری را در این عرصه نموده است که تعداد مشترکین موبایل به بیش از 17 میلیون میرسد.

آقای حقجو در مورد رشد سیستم ترانسپورتی در کشور گفت که به تعداد 140 هزار کامیون و لاری جهت باربری در افغانستان ثبت و راجستر گردیده است که بیشتر آن به سیستم بین الملی عیار میباشند.

محترم حاجی حسن زی حسنیار منگل رئیس این اتحادیه، ضمن اظهار سپاس از همکاری اتاق در این زمینه، گفت: "به تعداد 700 شرکت توریستی و سیاحتی دراین اتحادیه وجود دارد. این اتحادیه جهت هماهنگی و منسجم ساختن این شرکتها و بخصوص جهت رفع مشکلات این شرکتها و هماهنگی با دولت ایجاد گردیده است. آنعده شرکتهای که با ما در این اتحادیه گردهم آمده اند، از آنها میخواهیم که با ما در این زمینه همکار باشند. این اجتماع 6 سال قبل از وزارت محترم عدلیه جواز اخذ نموده بود و خوشحال هستیم که امروز جواز اتاق تجارت را نیز اخذ نمودیم.  در این اتحادیه از 700 شرکت، 400 شرکت ثبت شده و ثبت دیگر شرکت ها در جریان است."

محترم پوهنمل غلام نبی فراهی معیین مسلکی وزارت اطلاعات و فرهنگ، عدم دسترسی شرکتهای خصوصی در انتقال حجاج را، ضعف و عدم ارائه خدمات مناسب به مردم دانست. او گفت: "به دلیل اینگونه مشکلات در این شرکت ها بود که حکومت سال گذشته شرکت های حج را در پروسه حج دخیل نساخت."

محترم مولوی عبدالحکیم منیب معیین وزارت حج و اوقاف، ایجاد اینگونه اتحادیه را یک اقدام نیک برای بهبود فعالیت این شرکتها خواند و گفت، اگر شرکتهای سیاحتی و زیارتی چالش های موجود را حل کنند، وزارت حج و اوقاف در انتقال حجاج در حج فرضی از طریق این شرکتها، کدام مشکلی نخواهد داشت.

در ختم مراسم، جواز این اتحادیه توسط الحاج خانجان الکوزی به رئیس اتحادیه تقدیم شد.

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

AICB

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

Payman Ice Cream

Buraq International Logistic

Aman Zabi Construction Co

Amiri Technologies

Asia Pharma Ltd

Mids Consulting Co

Mafkora Services Co

Watan Group

Roxanaa

Golden Taj Ball

BNN.jpg

Aria Koh Kabul Ltd

Safi Airways

Salar Shakib Co

TechnoLogistic Inc

Firm Asia Trading & Logistic

Askary Logistics Company

Zarin Advertising & Printing

Spinghar

VICC

Mawj Tasweer Advertising

Fidha Ltd

New Jan Group

Sayed Maqbool Muzafar

Taktaz Technologies

Afghan Builders Consortium

Milio Int Afghanistan Ltd

Vice Group

Geo Chem

Fatah Ikhlash Logistic Services Co

Conservable Construction Co

Kabul Serena

Farhan Zadran Ltd

Lalpoor Mohmand Ltd

Boustan-e-Sabz

Afghan Cart Co

First Option Engineering Co

Delight sign

Tanweer Investment

Piroz Bam Afghan Construction

Afghan United Bank

Jamal Aziz Construction Co

نشرات

چهارمین مجله سال 1394


سروى کاروبار - عقرب 1394