اتحادیه شرکت های سیاحتی توریستی و خدماتی حج و عمره افغانستان افتتاح گردید

اتحادیه شرکتهای سیاحتی توریستی و خدماتی حج و عمره افغانستان روز سه شنبه 4 ثور 1391 با اشتراک  آقایان محمد قربان حقجو رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان پوهنمل غلام نبی فراهی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، مولوی عبدالحکیم منیب معین مسلکی وزارت حج و اوقاف، سید زمان بها رئیس اداره افغان ترک، رئیس عواید وزارت مالیه، اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، اعضای هیئت مدیره اتاق کابل، رؤسای شرکت های سیاحتی و توریستی و تعدادی از متشبثین خصوصی، در هوتل صافی لندمارک افتتاح گردید.

محترم محمد قربان حقجو رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان ایجاد اتحادیه شرکتهای سیاحتی، توریستی و زیارتی را یک اقدام نیک توصیف نموده، چنین گفت: "شرکتهای سیاحتی و زیارتی قبلاً به گونه جداگانه فعالیت داشتند که با ایجاد این اتحادیه شرکتهای مذکور زیر یک چتر قرار گرفته و در میان شان هماهنگی خوب ایجاد خواهد شد و سکتور سیاحتی در آینده به عنوان یک نهاد مهم پذیرفته خواهد شد."

حقجو از نمایندگان این شرکتها خواست که در تنظیم برنامه های زیارتی و بخصوص در زمینه حج عمره باید کاری صورت گیرد که تسهیلات لازم به مردم فراهم گردد. وی از همکاری دایمی اتاق با این اتحادیه وعده سپرده و ابراز خرسندی نمود که این اتحادیه در چوکات سکتور خصوصی ایجاد گردیده است.

حقجو از رشد اقتصادی در بخش مطبوعات، مخابرات، خدمات و تعلیم و تربیه نیز یاد آوری کرد. به گفته وی مطبوعات کشور دستاورد های خوبی داشته اند و همچنان مخابرات بیشترین سرمایه گذاری را در این عرصه نموده است که تعداد مشترکین موبایل به بیش از 17 میلیون میرسد.

آقای حقجو در مورد رشد سیستم ترانسپورتی در کشور گفت که به تعداد 140 هزار کامیون و لاری جهت باربری در افغانستان ثبت و راجستر گردیده است که بیشتر آن به سیستم بین الملی عیار میباشند.

محترم حاجی حسن زی حسنیار منگل رئیس این اتحادیه، ضمن اظهار سپاس از همکاری اتاق در این زمینه، گفت: "به تعداد 700 شرکت توریستی و سیاحتی دراین اتحادیه وجود دارد. این اتحادیه جهت هماهنگی و منسجم ساختن این شرکتها و بخصوص جهت رفع مشکلات این شرکتها و هماهنگی با دولت ایجاد گردیده است. آنعده شرکتهای که با ما در این اتحادیه گردهم آمده اند، از آنها میخواهیم که با ما در این زمینه همکار باشند. این اجتماع 6 سال قبل از وزارت محترم عدلیه جواز اخذ نموده بود و خوشحال هستیم که امروز جواز اتاق تجارت را نیز اخذ نمودیم.  در این اتحادیه از 700 شرکت، 400 شرکت ثبت شده و ثبت دیگر شرکت ها در جریان است."

محترم پوهنمل غلام نبی فراهی معیین مسلکی وزارت اطلاعات و فرهنگ، عدم دسترسی شرکتهای خصوصی در انتقال حجاج را، ضعف و عدم ارائه خدمات مناسب به مردم دانست. او گفت: "به دلیل اینگونه مشکلات در این شرکت ها بود که حکومت سال گذشته شرکت های حج را در پروسه حج دخیل نساخت."

محترم مولوی عبدالحکیم منیب معیین وزارت حج و اوقاف، ایجاد اینگونه اتحادیه را یک اقدام نیک برای بهبود فعالیت این شرکتها خواند و گفت، اگر شرکتهای سیاحتی و زیارتی چالش های موجود را حل کنند، وزارت حج و اوقاف در انتقال حجاج در حج فرضی از طریق این شرکتها، کدام مشکلی نخواهد داشت.

در ختم مراسم، جواز این اتحادیه توسط الحاج خانجان الکوزی به رئیس اتحادیه تقدیم شد.

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

Natural Stone Logo

Safi Mover Transportation Co

Salar Shakib Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Pharma One International

Almas Khalis

Abdul Rahim Baba Logistics Co

Lalpoor Mohmand Ltd

Boustan-e-Sabz

Shah Faisal Momand Ltd.

Weyar Afghan Ltd

Rai Arian Logistic Services Co

Afghan Builders Consortium

Mawj Tasweer Advertising

Deldar Zadran Ltd

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

Watan Group

Golden Taj Ball

VICC

Fidha Ltd

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1396


سروى کاروبار - جدی 1396