خدمات گمرکی افغانستان در تورخم به شکل 24 ساعته صورت می گیرد

شایعاتی در صفحات اجتماعی مبنی بر اینکه گویا خدمات گمرکی افغانستان در تورخم به شکل 24 ساعته فعال ‏نمی باشد انتشار یافته است.‏ اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با نگرانی از این شایعه، موضوع را با مقامات وزارت محترم مالیه و مسئولین ‏گمرکات شریک و بحث نمودند و واضح گردید که نشر همچو اخبار در صفحات اجتماعی، شایعاتی بیش نیست.

‏آنان اطمینان دادند که خدمات گمرکی افغانستان در بندر تورخم به شکل 24 ساعته صورت گرفته و دروازه به ‏روی واردات و صادرات باز می باشد و تمام تسهیلات مورد نیاز به خاطر طی مراحل گمرکی اموال موجود بوده و ‏مانع ای در این زمینه وجود ندارد. به قول این مقامات تمامی واردکنندگان و صادرکنندگان می توانند اموال ‏خویش را به شکل 24 ساعته مطابق قوانین و طرزالعمل های موجود طی مراحل نمایند. ‏

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Rosenstock Legal Services

Setara Dry Fruits

TASl

Wise Bros Logistics

Babrak Hameed CC

Z tech

Yasin Khalid

Etifaqe Bamyan

Sky International Insurance

Delight Sign

Dynamic Vision

New Sadi

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Afghan Builders Consortium

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

VICC

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1398


سروى کاروبار - میزان 1397