سومین دور انتخابات اتاق با گزینش 21 تن از اعضای هیئت مدیره و پنج تن از اعضای هیئت نظار ‏موفقانه پایان یافت

سومین مجمع عمومی‎ ‎شورای عالی نمایندگان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در دومین روز اجلاس خود مورخ ‏‏26 سنبله 1398 که با اشتراک 305 تن از اعضای این شورا، در هوتل افغانستان نوین کابل برگزار شد، طی انتخابات ‏شفاف و دموکراتیک بیست و یک تن از اعضای هیئت مدیره و پنج تن از اعضای هیئت نظار اتاق را انتخاب نمودند.‏

در نتیجۀ این انتخابات، محترم الحاج خیرالدین مایل احمدی باکسب 185 رای در مقام نخست، محترم الحاج خانجان ‏الکوزی با کسب162 رای در مقام دوم و محترم سلطان محمد صافی با کسب152 در مقام سوم آراء قرار گرفتند و ‏همچنان آقایان: الحاج سید جاوید برهان، احمد فواد دوست، توکل شاه احمدیار، الحاج محمد یونس مومند، آذرخش ‏حافظی، خان محمد سرفراز باز، محمد داود یوسفزی، الحاج بهادر خیرخواه، سید پرویز سادات هوفیانی، احمدضیاء عظیمی ‏شینوزاده، الحاج عصمت الله وردک، الحاج ضیأالدین اچکزی، الحاج محمد گردیزی، جان آقا صادقی، ذکریا بریالی، احمد ‏شکیب احمدیار، شیرین آغا سخی و الحاج نصیر احمد عرب با اخذ اکثریت آراء بالترتیب از مقام چهارم تا بیست و یکم ‏عضویت هیئت مدیره بدست آوردند.‏

به همین ترتیب، محترم ناصر صمیم، محترم عبدالمتین قلندری، عبدالحامد حمیدی، خالد احمدی و بشیر محمد خان ‏بالترتیب از مقام اول تا پنجم هیئت نظار اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان را بدست آوردند.‏
‏ ‏
اخیراً اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، سومین انتخابات خود را در همکاری وزارت محترم صنعت و تجارت و ‏کمیسیون محترم مستقل انتخابات به منظور تعیین هیات مدیره 23 اتاق ولایتی و 2 ولسوالی از تاریخ 3 الی 17 سنبله ‏‏1398 دایر نمود که در آن بیشتر نزدیک به 20000 عضو اتاق در کاندیداتوری و رایدهی شرکت نمودند که به اساس این ‏انتخابات، هیات مدیره اتاق های ولایتی یا اعضای شورای عالی نمایندگان انتخاب شدند.

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Delight Sign

Dynamic Vision

New Sadi

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Afghan Builders Consortium

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

VICC

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1398


سروى کاروبار - میزان 1397