ششمین جلسۀ تیم های تخنیکی و تدارکاتی سومین انتخابات اتاق، برگزار گردید

ششمین جلسۀ تیم های تخنیکی و تدارکاتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به منظور برگزاری سومین انتخابات اتاق در مرکز و اتاق های ولایتی/ ولسوالی، روز یکشنبه مورخ 30 سرطان 1398 تحت ریاست محترم

ادامه مطلب...

نمایشگاه محصولات افغانستان وازبیکستان درشهر تاشکند افتتاح گردید

نمیشگاه محصولات افغانستان ازبیکستان توسط وزرای تجارت افغانستان وازبیکستان ، محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هییت مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری با اشتراک محترم الحاج بازمحمد افسرزی معاون صنعتی هیئت

ادامه مطلب...

ملاقات هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با مسؤلان خطوط آهن ازبیکستان

محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با محترم کمالوف اکمل معاون رئیس JSC و محترم اکه صمدوف معاون خطوط ریل ازبیکستان در اداره خطوط ریل آنکشور در تاشکند

ادامه مطلب...

پنجمین جلسۀ تخنیکی سومین انتخابات هیئت مدیره اتاق ‎برگزار شد

به سلسلۀ تدویر جلسات دوامدار تخنیکی پیرامون موضوعات مربوط به سومین انتخابات اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، امروز ‏پنجمین جلسۀ تخنیکی با اشتراک اعضای کمیته های موظف انتخابات در اتاق های ولایتی

ادامه مطلب...

افتتاح دو سردخانه معیاری در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی

دو باب سردخانه معیاری با ظرفیت 60 تُن که توسط پروژه چمپ (USAID) در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی اعمار گردید، روز شنبه مورخ 22 سرطان 1398 توسط مقامات دولتی، معاون هیئت عامل اتاق، رئیس پروژه چمپ

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Delight Sign

Dynamic Vision

New Sadi

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Afghan Builders Consortium

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

VICC

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1398


سروى کاروبار - میزان 1397