اولین جلسه هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت کابل برگزارگردید

اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت کابل اولین جلسۀ خود را به منظور تعیین رئیس، معاونین و سایر اعضای رهبری جدید به روز چهارشنبه مورخ 20 سنبله 1398 در سالون کنفرانس های اتاق برگزار نمود.

ادامه مطلب...

نشست نظرخواهی و مشورتی با سکتور خصوصی پیرامون تجارت بارتر

نمایندگان اعضای سکتور خصوصی، اتحادیه ها و صادرکنندگان محصولات زراعتی، تجار و سرمایه گذاران  در نشستی که به روز سه شنبه مورخ 5 سنبله 1398 با حضورداشت محترم شفیق الله عطایی معاون ریاست هیئت

ادامه مطلب...

سومین انتخابات اتاق تجارت و سرمایه گذاری بامیان برگزار گردید

امروز مورخ سوم سنبلۀ سال 1398، مطابق جدول زمانبندی از قبل اعلان شده، سومین انتخابات اتاق تجارت و سرمایه گذاری بامیان برای تعیین اعضای جدید هیئت مدیرۀ اتاق آنولا، برگزار گردید.

ادامه مطلب...

جلسۀ فوق العادۀ هیئت مدیره، پیرامون برگزاری سومین انتخابات اتاق، تدویر گردید

جلسۀ فوق العادۀ هیئت محترم مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، تحت ریاست محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره و اشتراک اعضاء به روز پنجشنبه مورخ 31 اسد 1398 در مقر اتاق تجارت و سرمایه گذاری

ادامه مطلب...

دهمین جلسۀ تیم های تخنیکی و تدارکاتی سومین انتخابات اتاق، برگزار شد

دهمین جلسۀ تیم های تخنیکی و تدارکاتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به منظور تدویر موفقانۀ سومین انتخابات اتاق در مرکز و اتاق های ولایتی/ ولسوالی تحت ریاست محترم الحاج احمد توفیق داوری معاون مالی و اداری

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Delight Sign

Dynamic Vision

New Sadi

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Afghan Builders Consortium

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

VICC

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1398


سروى کاروبار - میزان 1397