آتش سوزی در گدام های تیمورشاهی کابل حدود دو میلیون دالر به سکتور خصوصی خسارت ‏وارد کرد

آتش‌سوزی بزرگی که حوالی ساعت 6 شام روز سه شنبه در گدام‌های تیمورشاهی اتفاق افتاد و سه ساعت دوام ‏کرد، 15 گدام که شامل بوت، چینی باب، قرطاسیه و بازیچۀ اطفال می شدند کاملاً طعمۀ حریق گردیده و حدود

ادامه مطلب...

ملاقات رئیس عمومی اتاق با رهبری اتاق صنایع و معادن و اعضای اتحادیه مبل و فرنیچر افغانستان

محترم توکل احمدیار رئیس عمومی و محترم سلطان محمد صافی معاون سرمایه گذاری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، روز چهار شنبه مورخ 17 میزان 1398 سال روان با محترم شیرباز کمین‌زاده رئیس اتاق صنایع و معادن

ادامه مطلب...

سه تن از حکم های مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان موفق به کسب تصدیق نامه بین المللی حکمیت گردیدند

سه تن از حکم های مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان، محترم دکتور احمد خالد حاتم، محترم صاعق شجن و محترم اسماعیل شاهد اخیراً عضویت انستتیوت صدور تصدیق نامه های حکمیت (Chartered Institute of Arbitrators)

ادامه مطلب...

جلسۀ اداری هیئت عامل اتاق به منظور پیشبرد بهتر امور برگزار شد

جلسۀ اداری هیئت عامل اتاق تحت رهبری محترم شفیق الله عطایی سرپرست ریاست هیئت عامل و با اشتراک آمرین و مسئولین شعبات مختلف اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان، به منظور پیشبرد بهتر امور و تطبیق

ادامه مطلب...

جلسۀ کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه با اشتراک مشاور حقوقی اتاق برگزار شد

جلسۀ کمیسیون محترم اقتصاد ملی ولسی جرگه تحت ریاست محترم همایون همایون رئیس این کمیسیون و با اشتراک نمایندگان محترم وزارت های صنعت و تجارت، مالیه، عدلیه، اقتصاد و اتاق تجارت وسرمایه گذاری

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Delight Sign

Dynamic Vision

New Sadi

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Afghan Builders Consortium

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

VICC

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1398


سروى کاروبار - میزان 1397