رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در جلسه همآهنگی معرفی فرصت های سرمایه گذاری بالای معادن اشتراک نمود

الحاج توکل احمدیار٫ رییس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بنابر دعوت مستقیم محترم عنایت الله مومند سرپرست وزارت معادن و پطرولیم در جلسه معرفی فرصت های سرمایه گذاری بالای معادن٫ روابط بیشتر

ادامه مطلب...

اهدای نشان عالی فدراسیون اتاقهای تجارت و صنایع، معادن و زراعت پاکستان به محترم آذرخش حافظی

نشان عالی فدراسیون اتاقهای تجارت و صنایع، معادن و زراعت پاکستان توسط محترم عبدالرزاق داوود مشاور ارشد اقتصادی صدراعظم پاکستان به محترم آذرخش حافظی عضو هیيت مدیره اتاق اتجارت و سرمایه گذاری افغانستان

ادامه مطلب...

کنفرانس کشورهای اسلامی و جلسه هیئت مدیره اتاقهای تجارت و صنایع ، معادن و زراعت کشورهای اسلامی در پاکستان برگزار شد

محترم آذرخش حافظی مسوول سازمان ایکو و عضو هییت مدیره ی اتاق تجارت و سرمایه گذاری امروز در کنفرانس کشورهای اسلامی و جلسه هیئت مدیره اتاقهای تجارت و صنایع و معادن و زراعت کشورهای اسلامی که شامل

ادامه مطلب...

پروسه امتحان کاندیدان پُست مدیر قضایا (کیس منیجر) مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان سپری شد

پروسه امتحان کاندیدان پُست مدیر قضایا (کیس منیجر) مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان، تحت نظارت ‏مستقیم محترم عبدالسلام کوهی مشاور حقوقی اتاق ، محترم زاهد عمرزی آمر مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان (ACDR)

ادامه مطلب...

ملاقات سرپرست هیئت عامل اتاق با مسئولین کمپنی کمونیکیس (USAID)

محترم شفیق الله عطائی سرپرست و معاون پالیسی و تخنیکی ریاست هیئت عامل اتاق روز دوشنبه تاریخ 20 عقرب سال 1398  با محترمین جوش اوین, رسل کینگ و محترمه تانیا اریا مسئولین کمپنی کمونیکیس - (USAID) با

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Rosenstock Legal Services

Setara Dry Fruits

TASl

Wise Bros Logistics

Babrak Hameed CC

Z tech

Yasin Khalid

Etifaqe Bamyan

Sky International Insurance

Delight Sign

Dynamic Vision

New Sadi

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Afghan Builders Consortium

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

VICC

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1398


سروى کاروبار - میزان 1397