# پست نام ایمیل شماره موبایل
1 سکرتر رئیس هیئت عامل روشن اسدی آدرس ایمیل در برابر هرزنامه ها محافظت شده است، شما نیاز به فعال سازی جاوا اسکریپت برای مشاهده آن دارید. 0700296771
2 مدیر عمومی اداری نبی حکیمی آدرس ایمیل در برابر هرزنامه ها محافظت شده است، شما نیاز به فعال سازی جاوا اسکریپت برای مشاهده آن دارید. 0700625867
3 مدیر عمومی روابط بین الملل امید غفورزی آدرس ایمیل در برابر هرزنامه ها محافظت شده است، شما نیاز به فعال سازی جاوا اسکریپت برای مشاهده آن دارید. 0778686953
4 مدیر عمومی انکشاف صنایع و صادرات میرزمان پوپل آدرس ایمیل در برابر هرزنامه ها محافظت شده است، شما نیاز به فعال سازی جاوا اسکریپت برای مشاهده آن دارید. 0700222827
5 مدیر عمومی روابط اعضا خواجه شاه درویش آدرس ایمیل در برابر هرزنامه ها محافظت شده است، شما نیاز به فعال سازی جاوا اسکریپت برای مشاهده آن دارید. 0700289787
6 مدیر عمومی منابع بشری نجیب اله فضلی آدرس ایمیل در برابر هرزنامه ها محافظت شده است، شما نیاز به فعال سازی جاوا اسکریپت برای مشاهده آن دارید. 0792235154
7 مدیر عمومی مالی نقیب اله لاروی آدرس ایمیل در برابر هرزنامه ها محافظت شده است، شما نیاز به فعال سازی جاوا اسکریپت برای مشاهده آن دارید. 0785726763
8 مدیر عمومی روابط با دولت و خدمات حقوقی محمد طاهر وردک آدرس ایمیل در برابر هرزنامه ها محافظت شده است، شما نیاز به فعال سازی جاوا اسکریپت برای مشاهده آن دارید. 0794620202
9 وبمستر بشیر نوین آدرس ایمیل در برابر هرزنامه ها محافظت شده است، شما نیاز به فعال سازی جاوا اسکریپت برای مشاهده آن دارید. 0793706050

آدرس: چمن حضوری نزدیک کابل ننداری، کابل، افغانستان