فاز دوم پروژه خواجه رواش (قصبه) تحت عنوان بزرگترین برنامه ملی اعمار مجتمع مسکونی افتتاح شد

فاز دوم پروژه خواجه رواش (قصبه) روز چهار شنبه 8 قوس 1391 با اشتراک محترم داکتر حسن عبداللهی وزیر امور شهرسازی، محترم محمد یوسف پشتون مشاور رئیس جمهور در امور ساختمانی، محترمه آمنه افضلی وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، محترم محمد قربان حقجو رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، محترم محمد علم ایزدیار معاون اول مشرانو جرگه، تعدادی از نمایندگان محترم پارلمان،  متشبثین سکتور خصوصی و در حضور جمعی از رسانه های کشور در هوتل کابورا رسماً افتتاح شد.

محترم داکتر حسن عبداللهی وزیر امور شهرسازی ضمن ابراز خوش آمدید به مهمانان گفت: "وزارت امور شهرسازی افتخار می کند با کارهایی که انجام داده مورد اعتماد مردم قرار گرفته است. و از ملت و مردم خود سپاسگذارم که حامی و پشتیبان وزارت امور شهر سازی بوده و این اعتماد ملت بزرگترین افتخار این وزارت است." او از رئیس جمهور کشور  نیز ابراز سپاس و قدردانی نمود که از فعالیت های این وزارت حمایت نموده است.

آقای عبداللهی در مورد این پروژه چنین معلومات ارائه نمود: بلاکهای رهایشی و عرضه خدمات ارزان قیمت را در ساحه 79.5 هکتار زمین که در برگیرنده 175 بلاک رهایشی و دارای 14820 واحد آپارتمان که به ارزش تقریبی حدود یک ملیارد دالر آمریکایی می شود، از تاریخ 8 قوس سال روان الی چهار سال آینده به منصۀ اجرا می گذارد.

وزیر امور شهرسازی در مورد ویژه گی های فاز دوم پروژه خواجه رواش گفت: "پروژه خواجه رواش اولین پروژه مشترک میان حکومت افغانستان و سکتور خصوصی بوده که حجم سرمایه گذاری آن حدود یک ملیارد دالر می باشد. این پروژه هزینه هنگفت داشته و سهولت دسترسی متقاضیان به مسکن نیز از ویژگی های آن می باشد که به اقساط کوتاه مدت در اختیار شان قرار داده می شود."

محترم محمد قربان حقجو رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، این پروژه را یک دستآورد بزرگ برای وزارت امور شهر سازی و سکتور خصوصی دانسته، گفت: "این پروژه اولین پروژه بزرگ است که میان سکتور خصوصی و دولت به قیمت یک ملیارد دالر به امضاء رسیده و به همین لحاظ بسیار با ارزش بوده و از اهمیت زیاد برخوردار است. این مسأله هم باعث افتخار است که هم شرکت ساختمانی اجرا کننده و هم وزارت امور شهرسازی که یک ارگان پالیسی ساز و نظارت کننده این پروژه می باشد، افغانها هستند."

آقای حقجو تأکید کرد  که در پروژۀ مذکور توجه به ویژگی های شهر معاصر و دارای شبکه های اساسی چون: فاضلاب، آب آشامیدنی صحی، تصفیه خانه ها، انترنت، تلفن، سیستم مرکز گرمی، پارک تفریحی، فضای سبز، ساختمان های فرهنگی، تعلیمی، بهداشتی، مساجد جامع، رستورانت ها و سایر نیاز های مبرم شهروندان در نظر گرفته شود. به گفته حقجو، "اگر ساختمانهای یک طبقه ای به چند طبقه ای مبدل شده و به شکل اقساط به مردم توزیع گردند اکریت مردم ما صاحب یک باب اپارتمان شده و مشکل بی خانگی هموطنان ما رفع خواهد گردید."

محترم محمد علم ایزدیار معاون اول مشرانو جرگه، افتتاح این پروژه را برای مردم و حکومت افغانستان بسیار ارزنده خوانده، گفت: "نداشتن سرپناه برای مردم و ملت افغانستان یک مشکل عمده است که با آمدن مهاجرین از کشورهای همسایه این مشکل افزایش یافته است."

آقای ایزدیار افزود: "در شهر ها نسبت به قریه ها مشکلات مسکن بیشتر بوده و در ضمن شهرهای ما دارای معیار های شهری نمی باشند، لهذا مسئولین باید برای بیرون رفت از این مشکل اقدامات لازم را بنمایند و امیدواریم که با افتتاح این پروژه شاهد یک شهر معیاری باشیم."

ایزدیار از نبود سیستم کانالیزاسیون و دیگر خدمات شهری در گذشته یاد کرد که خوشبختانه این پروژه دارای امکانات مذکور می باشد. وی افزایش نفوس در شهر ها، معیاری نبودن ساختمان ها و نداشتن نظارت از کار ساختمان ها را از مشکلات اساسی کشور دانست و از وزارت امور شهر سازی خواست تا در زمینه تدابیر لازم را روی دست گیرد.

محترمه آمنه افضلی وزیر کار امور اجتماعی، شهداء و معلولین افغانستان، این پروژه را یکی از بزرگترین پروژه ها در سطح کشور خوانده گفت: "این پروژۀ بزرگ زمینه کاریابی را برای تعداد زیادی از هموطنان ما هم در زمان احداث و هم بعد از اعمار آن مساعد می سازد. و در ضمن این پروژه می تواند یک امید و نوید برای افغانستان باشد، آن هم در زمانیکه مردم از بیرون شدن نیروهای بین المللی از افغانستان تشویش دارند."  او به مشکل بیکاری اشاره نموده و مساعد ساختن زمینه کار برای شهروندان کشور را تنها مسوولیت وزارت کار و امور اجتماعی نه، بلکه تمامی ادارات  دولت خواند که با همکاری یکدیگر و با ایجاد پروژه های ساختمانی، آب و برق و معادن میتوانند این مشکل را کاهش دهند.