نمایشگاه قدرت زن درکابل افتتاح گردید

نمایشگاه قدرت زن که به مناسبت صدمین سالگرد استرداد استقلال کشور ازسوی زنان سراسر کشور راه اندازی شده، توسط محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان و

اعضای رهبری زنان تجارت پیشه افتتاح و به روی تماشا کنندگان گشوده شد.

 

محترم مومند، در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه ضمن استقبال از برگزاری همچو نمایشگاه ها به نقش اتشه های تجارتی افغانستان برای بازار یابی و معرفی محصولات افغانی اشاره نموده، گفت: "باید اتشه های تجارتی کشور درخارج از افغانستان برای محصولات زنان بازاریابی نموده و زمینه فروش را مساعد سازند." وی افزود، زنان باید از حضرت بی بی خدیجه الاکبرا که مصروف تجارت بود آموخته و به تشبثات شان ادامه دهند. آقای مومند از حمایت اتاق در قسمت رشد تشبثات زنان و تجارت آنان وعده هر نوع همکاری را نمود.

دراین نمایشگاه، محصولات تولیدی از سراسر کشور در 120 غرفه که شامل صنایع دستی، زیورات، زعفران، نباتات طبی، مواد خوراکی و غیره می باشند، به نمایش گذاشته شده است.