نشست اعضای هیئت مدیره اتاق های چهار ولایت کشور با معاون اول هیئت مدیره اتاق، درمورد مشکلات ارائه بیلانس ها درمرکز

اعضای هیئت مدیره اتاق های ولایات هرات، بلخ، ننگرهار و قندهار طی نشستی با محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره و تعداد دیگری از اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، مشکلاتی را که برای مالیه دهندگان بزرگ درمورد ارائه بیلانس و تصفیۀ مالیاتی ربعوار در مرکز ایجاد گردیده، مورد بحث قراردادند.

محترم الکوزی، ضمن تائید مشکلات ایجاد شده، گفت، موضوع را درشورای عالی اقتصادی مطرح نموده و با مسئولان وزارت محترم مالیه در مورد آن صحبت مینماید تا به این مشکل هرچه زودتر رسیدگی شود.

بعداً اعضای هیئت مدیره اتاق ولایات فوق الذکر تحت ریاست الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، به منظور حل مشکلات تاجران با محترم عبدالله رقیبی معین عواید گمرکات وزارت مالیه، محترم حبیب الله ځدران معین اداری آن وزارت و تعدادی از رؤسای سکتوری ملاقات نمودند. در این ملاقات نخست معاون تجارتی اتاق، مشکلات تاجران به خصوص مالیه دهندگان بزرگ را به معینان وزارت مالیه مفصلاً توضیح داد که آنها مشکلات را به دقت استماع نموده و در زمینۀ حل آن وعده هر نوع همکاری سپرده، افزودند که ریاست تصفیه بیلانس مالیه دهندگان بزرگ را به منظور ایجاد سهولت برای تاجران وتصفیه بیلانس ها به سیستم انلاین ایجاد کرده اند.

در این ملاقات ها که نمایندگان تاجران چهار ولایت حضور داشتند، مشکلات در بنادر، حاضری کارمندان بندر حیرتان که به وقت معین نمیتوانند به دفاترخویش برسند؛ انوایس های مواد نفتی که در مطابقت به دیتابس وزارت مالیه نمیباشند؛ مشکلات تعرفه های آهن آلات، اجرای فورم تی یک که در بنادر اجراء میگردد و باعث ضیاع وقت و هزینه بیشتر می شوند؛ اخازی ها از سوی افراد مسلح گروه های مختلف و موجودیت فساد دربعضی موارد را با مسولان مطرح نمودند که درمورد حل آن تا حدود امکانات وعده داده شد.

اخیراً وزارت مالیه مقررۀ جدیدی را به اجراء گذاشته است که بر مبنی این مقرره، آنعده از مالیه دهندگانی که دوران سرمایه شان 150 ملیون افغانی باشد، شامل مالیه دهنده گان بزرگ میگردند و باید حسابات شانرا از طریق انلاین و یا در مرکز تصفیه نمایند. که این اقدام برای تاجران مشکلاتی را ایجاد کرده است وخواهان حل آن میباشند.