ورکشاپ موافقتنامۀ تسهیل تجارت، موفقانه پایان یافت

برنامۀ آگاهی دهی سه روزه در رابطه به موافقتنامه تسهیل تجارت که توسط اتاق تجارت و صنایع افغانستان و به همکاری مرکز تجارت بین المللی (ITC) و اتحادیه اروپا از تاریخ 20 – 22 حمل 1397، در مقر اتاق برگزار شد، روز پنجشنبه موفقانه پایان یافت.

محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق، در محفل اختتامیه آن حضور یافته و ابراز امیدواری کرد که اشتراک کنندگان این ورکشاپ، استفاده خوبی را از موضوعات آموزشی و ترینران آن طی مدت سه روز، نموده باشند.
متقابلاً، تاجران و اشتراک کنندگان این ورکشاپ، از تدویر این برنامه که از سوی آموزگاران خوب و با تجربه به پیش برده می شد ابراز رضایت و خرسندی نموده، موضوعات شامل برنامه آموزشی را خیلی جالب، سودمند و آموزنده توصیف کردند. ایشان ضمن ابراز علاقمندی جهت اشتراک در همچو برنامه ها، از رئیس هیئت عامل اتاق، تقاضا به عمل آوردند تا در آینده نیز زمینه تدویر چنین ورکشاپ های سودمند را برای اعضای سکتور خصوصی، فراهم سازد.

در اخیر برای آنعده از تاجرانی که دورۀ سه روزه ورکشاپ را با موفقیت سپری کردند، تصدیقنامه هایی که از سوی اتاق برای شان مد نظر گرفته شده بود، توسط آقای نصرت و آموزگاران این برنامه، اهداء گردید.