نشست رئیس هیئت عامل اتاق با مسئولان مرکز تجارت بین المللی (ITC)

محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز سه شنبه مورخ 20 حمل 1398 با محترم جان سباستین مشاور ارشد تسهیل تجارتی و پالیسی تجارتی مرکز تجارت بین المللی  (ITC)، محترم پِیَر بوندیو مشاور تسهیلات تجارت (ITC) و محترم صدیق الله مجددی رئیس دفتر آی تی سی درکابل، در دفتر کاری خویش ملاقات کرده و پیرامون برنامه های پیش رو و همکاری های مشترک بحث و تبادل نظر نمودند.

در این نشست، روی چگونگی تطبیق استراتیژی ملی صادرات افغانستان و برنامه های روی دست، به خصوص تدویر برنامه های آگاهی دهی و رهنمایی برای صادرکنندگان؛ نهایی سازی پالیسی ملی تجارت که متمرکز به تولید داخلی و صادرات بوده و پیشکش آن به شورای عالی اقتصادی توسط وزارت صنعت و تجارت و در همکاری با اتاق تجارت و صنایع افغانستان صورت خواهد گرفت؛ بحث شد.

همچنان در این نشست، پیرامون تطبیق موافقتنامه تسهیل تجارت که بخش عمدۀ سازمان تجارت جهانی (WTO) را تشکیل می دهد و تدویر ورکشاپ های آگاهی دهی در این رابطه که توسط اتاق و در همکاری با مرکز تجارت بین المللی (ITC) و اتحادیه اروپا در مرکز و چهار ولایت دیگر (کندهار، بلخ، ننگرهار و هرات) برگزار خواهد گردید؛ ایجاد یک صفحۀ معلوماتی دیجیتلی در کشور که در برگیرنده معلومات وضعیت تجارت و اقتصاد افغانستان خواهد بود و از سوی آی تی سی ترتیب گردیده، به خصوص روی غنی سازی، تکمیل معلومات و معرفی رسمی آن بحث همه جانبه صورت گرفته و بر همکاری های مشترک و پیشبرد پروژه توسعۀ تجارت افغانستان تاکید صورت گرفت.

علاوه برآن، روی تدویر برنامۀ گفتگو میان افغانستان و ازبکستان به خاطر حل مشکلات تجارت و ترانزیت و فراهم آوری تسهیلات بیشتر که در همکاری آی تی سی برگزار خواهد شد، بحث صورت گرفت.