ملاقات معاون اول هیئت مدیره اتاق با رئیس شرکت واخان کوریدور

محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز سه شنبه مورخ 28 حوت1397 با محترم ذبیح الله نعمان رئیس شرکت واخان کوریدور و همکارانش در دفتر کاری خویش ملاقات کرده و روی موضوع صادرات از طریق ازبکستان و قزاقستان به کشور چین و یک سلسله مسائل مرتبط دیگر بحث و تبادل نظر نمودند.

آقای نعمان، ضمن آمادگی از انتقال محموله های صادراتی افغانستان به کشور چین، در رابطه به افزایش نرخ ترانزیت کانتینر های حامل کالاها از طرف کشورهای ازبکستان و قزاقستان در آغاز سال 2019 میلادی که مخالف توافقات قبلی با این شرکت می باشد، صحبت نموده و خواهان همکاری اتاق در این زمینه گردید. وی، در صحبت های خود از علاقمندی کشور چین در قسمت تقویت پروژۀ خط آهن افغانستان نیز یادآوری کرد.

محترم الکوزی، ضمن اظهار خوش آمدید به رئیس شرکت واخان کوریدور و همراهانش، روی اهمیت تجارت با کشور چین و حل مشکل انتقال پول تاجران افغان از طریق بانک ها صحبت نموده و به خاطر موضوع افزایش نرخ ترانزیت کانتینر ها، از آقای نعمان خواست تا جزئیات موضوع را با دیپارتمنت های ذیربط اتاق شریک سازد و در قسمت حل این مشکل هرنوع همکاری اتاق را از طریق مجاری ذیربط وعده سپرد.