رقابت ده بهترین طرح نهائی تجارتی شاگردان موسسه تشبث، در کابل برگزار شد

موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث و وزارت معارف در همکاری با اتاق تجارت و صنایع افغانستان، رقابت ده بهترین طرح نهائی تجارتی شاگردان تشبث سال ۱۳۹۷، شامل۴۳ لیسه شهر کابل و ولسوالی های مربوطۀ آن و همچنان ولایات پروان، بامیان و ننگرهار را به روز چهارشنبه، 22 حوت 1397به اشتراک رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان، مقامات دولتی، مسئولان موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث و جمع کثیری از شاگردان این موسسه، در تالار مرکز ساینس و تکنالوژی تعلیمی، دارالمعلمین سید جمال الدین افغان، برگزار نمود.

محترم فضل ربی حقبین رئیس موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث، ضمن اظهار خوش آمدید به مهمانان در رابطه به فعالیت و دستاورد های این مؤسسه معلومات مفصل ارائه نموده و از شامل شدن مضمون تشبث در نصاب درسی وزارت معارف در آینده نیز یادآورشد.

محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، از فعالیت های تعلیمی مؤسسه تشبث طی مدت کوتاه ابراز خرسندی نموده و این فعالیت ها را در راستای رشد استعداد های جوانان کشور برای اشتغالزایی خیلی مهم خواند.

آقای الکوزی، افزود: "باآنکه طرح های ارائه شده از سوی شاگردان، ابتدایی و محدود بوده اما همین جوانان در آینده کدر های بزرگ کشور را تشکیل خواهند داد، بناءً ایجاب می کند تا آنان به ارتباط طرح هایی که ارائه می کنند مورد تشویق قرار گیرند." وی استعداد شاگردان و طرح های شان را قابل قدر دانسته و هر نوع همکاری اتاق را در زمینۀ حمایت از برنامه های این مؤسسه ابراز داشت.

قابل ذکر است که محترم عبدالسلام کوهی مشاور حقوقی و پالیسی اتاق نیز به عنوان عضو هیئت ژوری انتخاب ده بهترین طرح نهائی تجارتی شاگردان تشبث، در این برنامه حضور داشت که در صحبت های خود این حرکت و فعالیت موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث را که یک پدیده نو در کشور می باشد، برای رشد استعداد های جوانان مهم خواند.

در اخیر، برای شاگردانی که شامل ده بهترین طرح نهائی تجارتی گردیدند، جوایز نقدی و تقدیرنامه اهداء گردید.

موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث، یکجا با وزارت معارف، برنامه نصاب درسی تشبث را برای خود کفایی جوانان در ۴۳ لیسه واقع در ولایت کابل و ولسوالی های مربوطه آن و همچنان ولایات پروان، بامیان و ننگرهار تطبیق می نماید. نصاب درسی مذکور در حال حاضر در این ولایات تدریس می گردد. نصاب درسی تشبث، که طی چندین سال توسط متشبثین خصوصی بین المللی (CIPE) تهیه و انکشاف یافته است، برای خود کفایی نوجوانان راجع به ماهیت و ابزار انکشاف تجارت در چوکات اقتصاد بازار آزاد معلومات عملی می دهد. نصاب مذکور علاوه بر معرفی خصوصیات تشبث مانند رهبری، قبول خطر، ابتکار و پشت کار، رابطه میان اقتصاد بازار آزاد و دموکراسی را به نوجوانان می آموزاند و نیز احترام به مسؤولیت های یک تجارت پیشه را در قبال مردم به آنها یاد می دهد. با توسعۀ این پروگرام، کارمندان نهاد تعلیمی تشبث با تعداد ۶۳ تن از استادان لیسه های ولایات فوق الذکر همکاري نموده و آموزش های لازم را برای شان جهت تطبیق نصاب درسی، فراهم می نماید. از جمله بیش از ۳۵۰۰۰ شاگرد (۵۱٪ دختران و ۴۹٪ پسران) که سالانه فارغ می شوند در حدود ۱۰٬۰۰۰ تن شان شامل این برنامه می گردند.